Zadzwoń do nas: 42 212 00 55

Kable telekomunikacyjne

Kable Telekomunikacyjne
dd

XzTKMXw

 • XzTKMXw
Opis Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), pęczkowy o izolacji polietylenowej jednolitej (X) i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (Xz), wypełniony (w).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do układania w kanalizacji kablowej i bezpośrednio w ziemi na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi. Długość odcinków fabrykacyjnych kabli o liczbie czwórek: • do 100 włącznie i średnicy znamionowej żył 0,4 mm, • do 50 włącznie i średnicy znamionowej żył 0,5 mm, powinna wynosić 600 mb, a dla pozostałych kabli 300 mb. Kable mogą być wykonywane w odcinkach o długości stanowiącej wielokrotność wyżej wymienionych.

XzTKMXpw

 • XzTKMXpw
Opis Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), pęczkowy o izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub dwiema warstwami polietylenu jednolitego (Xp), o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (Xz), wypełniony (w).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych, do układania w kanalizacji kablowej i bezpośrednio w ziemi na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi. Długość odcinków fabrykacyjnych kabli o liczbie czwórek: • do 100 włącznie i średnicy znamionowej żył 0,4 mm, • do 50 włącznie i średnicy znamionowej żył 0,5 i 0,6 mm, • do 35 włącznie i średnicy znamionowej żył 0,8 mm powinna wynosić 600 mb, a dla pozostałych kabli 300 mb. Kable mogą być wykonywane w odcinkach o długości stanowiącej wielokrotność wyżej wymienionych.

DxzTKMX(p)w

 • DxzTKMX(p)w
Opis Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), o żyłach miedzianych jednodrutowych, o izolacji z polietylenu piankowego z warstwą z polietylenu jednolitego (Xp) lub o izolacji z polietylenu jednolitego (X), wypełniony (w) z zaporą przeciwwilgociową i w powłoce polietylenowej (Xz), przeznaczony do transmisji danych (D).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych, do układania w kanalizacji kablowej, na terenie o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi. Kable są dedykowane do transmisji cyfrowych takich jak xDSL, ISDN. Długość odcinków fabrykacyjnych kabli wynosi 600 mb. Kable mogą być wykonane w odcinkach o długości stanowiącej wielokrotność wyżej wymienionej długości.

XzTKMXpwn

 • XzTKMXpwn
Opis Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), samonośny (n), pęczkowy, o izolacji z polietylenu piankowego z warstwą z polietylenu jednolitego (Xp), o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (Xz), wypełniony (w).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do podwieszania na podporach drewnianych lub prefabrykowanych. Długość odcinków fabrykacynych kabli powinna wynosić 600 mb. Kable mogą być wykonywane o długości stanowiącej wielokrotność 600 mb.

XzTKMXpwFtl(x)/(y)

 • XzTKMXpwFtl(x)/(y)
Opis Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), pęczkowy, o izolacji z polietylenu piankowego z warstwą z polietylenu jednolitego (Xp) o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (Xz), wypełniony (w), opancerzony stalowymi taśmami lakierowanymi (Ftl), z osłoną polietylenową (x) lub polwinitową (y).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych, do układania w kanalizacji kablowej i bezpośrednio w ziemi na terenach o dużym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi. Długość odcinków fabrykacyjnych kabli o liczbie czwórek: • do 100 włącznie i średnicy znamionowej żyły 0,4 mm, • do 50 włącznie i średnicy znamionowej żyły 0,5 i 0,6 mm, • do 35 włącznie i średnicy znamionowej żyły 0,8 mm powinna wynosić 600 mb, a dla pozostałych kabli 300 mb. Kable mogą być wykonywane w odcinkach o długości stanowiącej wielokrotność wyżej wymienionych.

XzTKMXwFo(x)/(y)

 • XzTKMXwFo(x)/(y)
Opis Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), pęczkowy, o izolacji z polietylenu jednolitego (X) w powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (Xz), wypełniony (w), opancerzony drutami stalowymi (Fo), z osłoną polietylenową (x)
Zastosowanie Kable przeznaczone są do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych, do układania w kanalizacji kablowej i bezpośrednio w ziemi na terenach o dużym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

XzTKMXpwFo(x)/(y)

 • XzTKMXpwFo(x)/(y)
Opis Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), pęczkowy o izolacji z polietylenu piankowego z warstwą polietylenu jednolitego (Xp) w powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (Xz), wypełniony (w) opancerzony drutami stalowymi (Fo), z osłoną polietylenową (x) lub polwinitową (y).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych, do układania w kanalizacji kablowej i bezpośrednio w ziemi na terenach o dużym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

NTKMXFtlN

 • NTKMXFtlN
Opis Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), pęczkowy, o izolacji polietylenowej (X), z zaporą przeciwwilgociową, o powłoce (N) i osłonie (N) z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniającego płomienia o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów toksycznych i korozyjnych, opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl)
Zastosowanie Kable przeznaczone są do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych w środowiskach zagrożonych pożarem.

NTKMXpFtlN

 • NTKMXpFtlN
Opis Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), pęczkowy, o izolacji z polietylenu piankowego z warstwą z polietylenu jednolitego (Xp), z zaporą przeciwwilgociową, o powłoce (N) i osłonie (N) z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniającego płomienia o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów toksycznych i korozyjnych, Opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl)
Zastosowanie Kable przeznaczone są do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych w środowiskach zagrożonych pożarem.

XzTKMXwFfx

 • XzTKMXwFfx
Opis XzTKMXwFfx – telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), pęczkowy, o izolacji polietylenowej (X) i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (Xz), wypełniony (w), opancerzony taśmą stalową falowaną (Ff) z osłona polietylenową
Zastosowanie Kable opancerzone taśmą stalową falowaną są przeznaczone do budowy telekomunikacyjnych linii Miejscowych w sferach o dużym narażeniu na ataki gryzoni.

XzTKMXpwFfx

 • XzTKMXpwFfx
Opis Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), pęczkowy, o izolacji z polietylenu piankowego z zewnętrzną warstwą z polietylenu pełnego (Xp), o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (Xz), wypełniony (w) opancerzony taśmą stalową falowaną (Ff) z osłona polietylenową.
Zastosowanie Kable opancerzone taśmą stalową falowaną są przeznaczone do budowy telekomunikacyjnych linii Miejscowych w sferach o dużym narażeniu na ataki gryzoni.

XTKMXpw

 • XTKMXpw
Opis Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M) z wiązkami parowymi, o izolacji z polietylenu piankowego z cienką zewnętrzną warstwą polietylenu jednolitego (Xp), o powłoce polietylenowej (X), wypełniony (w).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do układania w kanalizacji kablowej i bezpośrednio w ziemi, na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi. Długość odcinków fabrykacyjnych kabli powinna wynosić 600 mb. Kable mogą być wykonywane o długości stanowiącej wielokrotność 600 mb.

XTKMXpwn

 • XTKMXpwn
Opis Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M) z wiązkami parowymi, samonośny (n), o izolacji z polietylenu piankowego z cienką zewnętrzną warstwą z polietylenu jednolitego (Xp), o powłoce polietylenowej (X), wypełniony (w).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych, do podwieszania na podporach drewnianych lub prefabrykowanych. Długość odcinków fabrykacyjnych kabli powinna wynosić 600 mb. Kable mogą być wykonywane o długościach stanowiących wielokrotność 600 mb.

TKMXn

 • TKMXn
Opis Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M) samonośny (n), o izolacji polietylenowej (x).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych, do podwieszania na podporach drewnianych lub prefabrykowanych.

XzTKMXw

 • XzTKMXw
Opis Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M) z wiązkami parowymi, o izolacji z polietylenu jednolitego (X), o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (Xz), wypełniony (w)
Zastosowanie Kable przeznaczone są do układania w kanalizacji kablowej i bezpośrednio w ziemi, na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

XzTKMXpw

 • XzTKMXpw
Opis Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M) z wiązkami parowymi, o izolacji z polietylenu piankowego z cienką zewnętrzną warstwą z polietylenu jednolitego (Xp), o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (Xz), wypełniony (w).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do układania w kanalizacji kablowej i bezpośrednio w ziemi, na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

XzTKMXpwn

 • XzTKMXpwn
Opis Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M) z wiązkami parowymi, samonośny (n), o izolacji z polietylenu piankowego z cienką zewnętrzną warstwą z polietylenu jednolitego (Xp), O powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (Xz), wypełniony (w).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych, do podwieszania na podporach drewnianych lub prefabrykowanych.

TKSY

 • TKSY
Opis Telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S), o żyłach miedzianych jednodrutowych, o wspólnej izolacji polwinitowej (Y)
Zastosowanie Kable przeznaczone są do połączeń urządzeń telefonicznych, telegraficznych, teletransmisyjnych i przetwarzania informacji, pracujących w klimacie umiarkowanym.

YnTKSY

 • YnTKSY
Opis Telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S), o żyłach miedzianych jednodrutowych, o wspólnej izolacji polwinitowej (Y)
Zastosowanie Kable przeznaczone są do połączeń urządzeń telefonicznych, telegraficznych, teletransmisyjnych i przetwarzania informacji, pracujących w klimacie umiarkowanym.

YTKSY

 • YTKSY
Opis Telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S), o żyłach miedzianych jednodrutowych oraz izolacji polwinitowej (Y), powłoce polwinitowej (Y) lub powłoce polwinitowej uniepalnionej (Yn).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do połączeń urządzeń telefonicznych, telegraficznych, teletransmisyjnych i przetwarzania informacji, pracujących w klimacie umiarkowanym.

YTKSYekw

 • YTKSYekw
Opis Telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S), o żyłach miedzianych jednodrutowych, o izolacji polwinitowej (Y), powłoce polwinitowej (Y), Powłoce polwinitowej uniepalnionej (Yn) oraz o wspólnym ekranie na ośrodku (ekw).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do połączeń urządzeń telefonicznych, telegraficznych, teletransmisyjnych i przetwarzania informacji.

YnTKSYekw

 • YnTKSYekw
Opis Telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S), o żyłach miedzianych jednodrutowych, o izolacji polwinitowej (Y), powłoce polwinitowej (Y), Powłoce polwinitowej uniepalnionej (Yn) oraz o wspólnym ekranie na ośrodku (ekw).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do połączeń urządzeń telefonicznych, telegraficznych, teletransmisyjnych i przetwarzania informacji.

YTKSYekp

 • YTKSYekp
Opis Telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S), o żyłach miedzianych jednodrutowych, o izolacji polwinitowej (Y), powłoce polwinitowej (Y), o parach ekranowanych (ekp) oraz o wspólnym ekranie na ośrodku.
Zastosowanie Kable przeznaczone są do połączeń urządzeń telefonicznych, telegraficznych, teletransmisyjnych i przetwarzania informacji.

YTKSXekp

 • YTKSXekp
Opis YTKSXekp, YnTKSXekp, YTKSXpekp, YnTKSXpekp – telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S), jednoparowy, ekranowany (ekp), z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji polietylenowej (X) lub o izolacji z polietylenu piankowego z cienką zewnętrzną warstwą z polietylenu jednolitego (Xp), o powłoce polwinitowej (Y) lub z polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia (Yn) Kable z żyłami z drutów ocynowanych posiadają w oznaczeniu cyfrowym małą literę (c).
Zastosowanie Telekomunikacyjne kable stacyjne wielkiej częstotliwości przeznaczone są do połączeń stałych w instalacjach telekomunikacyjnych, elektronicznych, pomiarowych i informatycznych Wykorzystywanych do transmisji w paśmie częstotliwości do 1 MHz.

Y-YTKSXekp

 • Y-YTKSXekp
Opis Y-YTKSXekp, Yn-YTKSXekp, Y-YTKSXpekp, Yn-YTKSXpekp – telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S), z parami indywidualnie ekranowanymi (ekp), o powłoce polwinitowej na ekranie (Y), żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji polietylenowej (X) lub o izolacji z polietylenu piankowego z cienką zewnętrzną warstwą z polietylenu jednolitego (Xp), o wspólnej powłoce polwinitowej (Y) lub z polwinitu Nierozprzestrzeniającego płomienia (Yn) Kable z żyłami z drutów ocynowanych posiadają w oznaczeniu cyfrowym małą literę (c).
Zastosowanie Telekomunikacyjne kable stacyjne wielkiej częstotliwości przeznaczone są do połączeń stałych w instalacjach telekomunikacyjnych, elektronicznych, pomiarowych i informatycznych Wykorzystywanych do transmisji w paśmie częstotliwości do 1 MHz.

YTKSXpekteko

 • YTKSXpekteko
Opis YTKSXpekteko – telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S), o żyłach miedzianych jednodrutowych, o izolacji z polietylenu piankowego z zewnętrzną warstwą z polietylenu pełnego (Xp), o ekranie wspólnym na ośrodku w postaci taśmy z tworzywa pokrytej warst- wą aluminium (ekt) i oplotu z drutów miedzianych (eko), o powłoce polwinitowej (Y).
Zastosowanie Telekomunikacyjne kable stacyjne wielkiej częstotliwości o impedancji falowej 120 (omega) przeznaczone są do pracy w systemach okablowania strukturalnego do klasy B, do 1 MHz.

NTKSXpekteko

 • NTKSXpekteko
Opis NTKSXpekteko – telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S), o żyłach miedzianych jednodrutowych, o izolacji z polietylenu piankowego z zewnętrzną warstwą z polietylenu pełnego (Xp), o ekranie wspólnym na ośrodku w postaci taśmy z tworzywa pokrytej warstwą aluminium (ekt) i oplotu z drutów miedzianych (eko), o powłoce z tworzywa nierozprzestrzeniającego płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (N). Kable z żyłami z drutów ocynowanych posiadają w oznaczeniu cyfrowym małą literę (c).
Zastosowanie Telekomunikacyjne kable stacyjne wielkiej częstotliwości o impedancji falowej 120 (omega) przeznaczone są do pracy w systemach okablowania strukturalnego do klasy B, do 1 MHz.

NTKSXekw

 • NTKSXekw
Opis NTKSXekw – telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S), o izolacji polietylenowej (X), o wspólnym ekranie na ośrodku (ekw), o powłoce z tworzywa nierozprzestrzeniającego Płomienia o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów toksycznych (N), NzTKSX – telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S), o izolacji polietylenowej (X), z zaporą przeciwwilgociową (z), o powłoce z tworzywa nierozprzestrzeniającego płomienia o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów toksycznych (N), YnTKSXekw – telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S), o żyłach miedzianych jednodrutowych, o izolacji polietylenowej (X), o wspólnym ekranie na ośrodku (ekw), o powłoce z polwinitu samogasnącego, uniepalnionego (Yn).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do połączeń urządzeń telefonicznych, teletransmisyjnych, przesyłu danych, sterowania urządzeniami pracujących w środowiskach zagrożonych Pożarem.

YTKZYekw

 • YTKZYekw
Opis YTKZYekw – telekomunikacyjny (T) kabel (K) zakończeniowy (Z) o żyłach miedzianych jednodrutowych, izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) oraz o wspólnym ekranie na ośrodku (ekw).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do zakańczania telekomunikacyjnych kabli miejscowych w pomieszczeniach.

TDY

 • TDY
Opis Przewód montażowy jednożyłowy lub wielożyłowy o żyłach miedzianych jednodrutowych lub wielodrutowych o izolacji polwinitowej (Y) lub polietylenowej (X).
Zastosowanie Przewody przeznaczone są do stałych połączeń wewnętrznych w urządzeniach telekomunikacyjnych i elektronicznych.

TDX

 • TDX
Opis Przewód montażowy jednożyłowy lub wielożyłowy o żyłach miedzianych jednodrutowych lub wielodrutowych o izolacji polwinitowej (Y) lub polietylenowej (X).
Zastosowanie Przewody przeznaczone są do stałych połączeń wewnętrznych w urządzeniach telekomunikacyjnych i elektronicznych.

RPX

 • RPX
Opis Przewód (P) radiofoniczny (R) o izolacji polietylenowej (X)
Zastosowanie Przewody przeznaczone są do wykonywania instalacji radiofonicznych wewnątrz budynków lub do układania bezpośrednio w ziemi.

YRPX

 • YRPX
Opis Przewód (P) radiofoniczny (R) o izolacji polietylenowej (X) i powłoce polwinitowej (Y)
Zastosowanie Przewody przeznaczone są do wykonywania instalacji radiofonicznych wewnątrz budynków lub do układania bezpośrednio w ziemi.

YnRPX

 • YnRPX
Opis Przewód (P) radiofoniczny (R) o izolacji polietylenowej (X) i powłoce z polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia (Yn)
Zastosowanie Przewody przeznaczone są do wykonywania instalacji radiofonicznych wewnątrz budynków lub do układania bezpośrednio w ziemi.

Y

 • Y
Opis Przewód instalacyjny jedno lub wielożyłowy zbudowany z drutów instalacyjnych o średnicy Cu 0,6 mm lub 0,8 mm i izolacji polwinitowej (Y).
Zastosowanie Przewody przeznaczone są do budowy sieci dla systemów telekomunikacyjnych i przetwarzania danych, w suchych i okresowo wilgotnych miejscach pracy. Przewody nie są dopuszczone do instalacji elektroenergetycznych oraz do układania w ziemi.

J-FY

 • J-FY
Opis Przewód instalacyjny wtynkowy, dwu lub trzyżyłowy o równoległym ułożeniu żył wykonanych z miedzi o średnicy 0,6 mm i wspólnej izolacji polwinitowej (Y).
Zastosowanie Przewody przeznaczone są do budowy sieci dla systemów telekomunikacyjnych i przetwarzania danych, w suchych i okresowo wilgotnych miejscach pracy oraz w i pod tynkiem. Przewody nie są dopuszczone do instalacji elektroenergetycznych oraz do układania w ziemi.

J-YY... Bd

 • J-YY... Bd
Opis Kabel instalacyjny (J), skręcony pęczkowo (Bd), zawierający jako elementy skręcane, czwórki gwiazdowe o przewodach miedzianych żył o średnicy 0,6 mm z izolacją polwinitową (Y) oraz powłoką poliwinitową (Y).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do budowy sieci dla systemów telekomunikacyjnych i przetwarzania danych w suchych i wilgotnych miejscach eksploatacji jak również i pod tynkiem, na wolnym powietrzu przy stałym zamocowaniu. Kable nie są dopuszczone do instalacji elektroenergetycznych oraz do układania w ziemi.

J-Y(St)Y... Bd

 • J-Y(St)Y... Bd
Opis Kabel instalacyjny (J), skręcony pęczkowo (Bd), zawierający jako elementy skręcane, czwórki gwiazdowe o przewodach miedzianych żył o średnicy 0,6 mm lub 0,8 mm z izolacją polwinitową (Y), posiadający ekran statyczny (St) oraz powłokę poliwinitową (Y).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do budowy sieci dla systemów telekomunikacyjnych i przetwarzania danych w suchych i wilgotnych miejscach eksploatacji jak również w i pod tynkiem oraz na wolnym powietrzu przy stałym zamocowaniu. Kable nie są dopuszczone do instalacji elektroenergetycznych oraz do układania w ziemi.

J-H(St)H... Bd

 • J-H(St)H... Bd
Opis Kabel instalacyjny (J), skręcony pęczkowo (Bd), zawierający jako elementy skręcane, czwórki gwiazdowe o przewodach miedzianych żył o średnicy 0,6 mm lub 0,8 mm z izolacją z tworzywa bezhalogenowego (H), posiadający ekran statyczny (St) oraz powłokę z tworzywa bezhalogenowego (H).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do budowy sieci dla systemów telekomunikacyjnych i przetwarzania danych w suchych i wilgotnych miejscach eksploatacji jak również w i pod tynkiem. Kable nie są dopuszczone do instalacji elektroenergetycznych oraz do układania w ziemi.

J-Y(St)Y... Lg

 • J-Y(St)Y... Lg
Opis Kabel instalacyjny (J), skręcony warstwowo (Lg), zawierający jako elementy skręcane, wiązki parowe o przewodach miedzianych żył o średnicy 0,6 mm lub 0,8 mm z izolacją polwinitową (Y), posiadający ekran statyczny (St) oraz powłokę polwinitową (Y).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do budowy sieci dla systemów telekomunikacyjnych i przetwarzania danych w suchych i wilgotnych miejscach eksploatacji jak również w i pod tynkiem, na przestrzeni otwartej przy układaniu na stałe. Kable nie są dopuszczone do instalacji elektroenergetycznych oraz do układania w ziemi.

JE-Y(St)Y... Bd

 • JE-Y(St)Y... Bd
Opis Kabel instalacyjny dla elektroniki przemysłowej (JE), skręcony pęczkowo (Bd), zawierający jako elementy skręcane pary o przewodach miedzianych żył o średnicy 0,8 mm z izolacją polwinitową (Y), posiadający ekran statyczny (St) i powłokę polwinitową (Y).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do wykonywania sieci dla elektroniki przemysłowej, w suchych i wilgotnych miejscach eksploatacji jak również w i pod tynkiem, na przestrzeni otwartej przy układaniu na stałe. Kable nie są dopuszczone do instalacji elektroenergetycznych oraz do układania w ziemi.

A-2Y(L)2Y... ST III BD

 • A-2Y(L)2Y... ST III BD
Opis Kabel zewnętrzny (A), skręcony pęczkowo (BD), zawierający jako elementy skręcane czwórki gwiazdowe (ST III BD) o przewodach miedzianych żył o średnicy 0,4 mm, 0,6 mm, oraz 0,8 mm z izolacją z polietylenu litego (2Y), warstwową powłoką polietylenową ((L)2Y). Powłokę warstwową tworzy taśma aluminiowa pokryta obustronnie sztucznym tworzywem (kopolimerem), wraz z leżącą na niej powłoką płaszczową z polietylenu.
Zastosowanie Kable przeznaczone są do układania w kanalizacji kablowej i bezpośrednio w ziemi na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi. Stosowane dla urządzeń telekomunikacyjnych i przetwarzania danych.

A-2YF(L)2Y... ST III BD

 • A-2YF(L)2Y... ST III BD
Opis Kabel zewnętrzny (A), skręcony pęczkowo (BD), zawierający jako elementy skręcane czwórki gwiazdowe (ST III BD) o przewodach miedzianych żył o średnicy 0,4 mm, 0,6 mm, oraz 0,8 mm z izolacją z polietylenu litego (2Y), warstwową powłoką polietylenową ((L)2Y), wypełniony żelem (F). Powłokę warstwową tworzy taśma aluminiowa pokryta obustronnie sztucznym tworzywem (kopolimerem), wraz z leżącą na niej powłoką płaszczową z polietylenu.
Zastosowanie Kable przeznaczone są do układania w kanalizacji kablowej i bezpośrednio w ziemi na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi. Stosowane dla urządzeń telekomunikacyjnych i przetwarzania danych.

A-02Y(L)2Y... ST III BD

 • A-02Y(L)2Y... ST III BD
Opis Kabel zewnętrzny (A), skręcony pęczkowo (BD), zawierający jako elementy skręcane czwórki gwiazdowe (ST III BD) o przewodach miedzianych żył o średnicy 0,6 mm lub 0,8 mm z izolacją FOAM-SKIN lub SKIN-FOAM-SKIN (02Y), warstwową powłoką polietylenową ((L)2Y). Powłokę warstwową tworzy taśma aluminiowa pokryta obustronnie sztucznym tworzywem (kopolimerem), wraz z leżącą na niej powłoką płaszczową z polietylenu.
Zastosowanie Kable przeznaczone są do układania w kanalizacji kablowej i bezpośrednio w ziemi na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi. Stosowane dla urządzeń telekomunikacyjnych i przetwarzania danych.

UTP

 • UTP
Opis Kable teleinformatyczne kategorii 4, 5, 5e z wiązkami parowymi, o izolacji żył z polietylenu jednolitego lub piankowego z warstwą polietylenu jednolitego, o nieekranowanym ośrodku i powłoce wykonanej z polwinitu (Y), polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia (NY) lub tworzyw bezhalogenowych uodpornionych na palenie (NX).
Zastosowanie Do transmisji sygnałów cyfrowych z dużą przepływnością binarną, o widmie częstotliwości sygnałów do 100 MHz (Kat. 5) oraz 125 MHz (Kat. 5e). Kabel UTP wykorzystywany jest w komputerowych systemach przetwarzania informacji, pomiarowych, automatyki i sterowania, przy dużej odporności systemów na zakłócenia elektromagnetyczne. Do transmisji sygnałów analogowych dużej częstotliwości w sieciach automatyki i telewizji przemysłowej. Służy do wykonywania instalacji pionowych i poziomych w sieciach teleinformatycznych.

FTP

 • FTP
Opis Kabel teleinformatyczny kategorii 5 i 5e z wiązkami parowymi, o izolacji z polietylenu jednolitego lub o izolacji z polietylenu piankowego z warstwą polietylenu jednolitego. Ośrodek jest zabezpieczony folią estrofolową PE, ekranem z folii estrofolowej napylanej aluminium (AL/PE) pomiędzy którymi jest ułożona żyła uziemiająca ocynowana, o powłoce wykonanej z polwinitu (Y), polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia (NY) lub tworzyw bezhalogenowych uodpornionych na palenie (NX).
Zastosowanie Do transmisji sygnałów cyfrowych z dużą przepływnością binarną, o widmie częstotliwości sygnałów do 100 MHz (kat. 5) oraz 125 MHz (kat. 5e). Kabel wykorzystywany jest do transmisji informacji w systemach komputerowych, pomiarowych, automatyki i sterowania, przy dużej odporności systemów na zakłócenia elektromagnetyczne. Służy również do transmisji sygnałów analogowych dużej częstotliwości w sieciach automatyki i telewizji przemysłowej. Służy do wykonywania instalacji pionowych i poziomych w sieciach teleinformatycznych. Kabel o dużej odporności na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne.

S-FTP

 • S-FTP
Opis Kabel teleinformatyczny kategorii 5 z wiązkami parowymi, o izolacji z polietylenu jednolitego lub o izolacji z polietylenu piankowego z warstwą polietylenu jednolitego. Ośrodek kabla zabezpieczony jest folią estrofolową PE, ekranem z folii estrofolowej napylanej aluminium (AL/PE) oraz pokryty ekranem z siatki z drutów miedzianych miękkich ocynowanych, o powłoce wykonanej z polwinitu (Y), polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia (NY) lub tworzyw bezhalogenowych uodpornionych na palenie (NX). Żyła uziemiająca ocynowana ułożona jest pomiędzy folią AL/PE a ekranem z drutów.
Zastosowanie Do transmisji sygnałów cyfrowych z dużą przepływnością binarną, o widmie częstotliwości sygnałów do 100 MHz. Kabel S-FTP wykorzystywany jest do transmisji informacji w systemach komputerowych, pomiarowych, automatyki i sterowania, przy dużej odporności systemów na zakłócenia elektromagnetyczne. Stosowany jest również do transmisji sygnałów analogowych dużej częstotliwości w sieciach automatyki i telewizji przemysłowej. Służy do wykonywania instalacji pionowych i poziomych w sieciach teleinformatycznych. Kabel o dużej odporności na zewnętrzne zakłócenia Elektromagnetyczne.

STP

 • STP
Opis Kabel teleinformatyczny kategorii 6, z wiązkami parowymi, ekranowanymi indywidualnie folią estrofolową z napylonym aluminium AL/PE, o izolacji żył z polietylenu litego lub skin-foam-skin. Ośrodek kabla zabezpieczony jest powłoką wykonaną z polwinitu (Y), polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia (NY) lub tworzyw bezhalogenowych uodpornionych na palenie (NX).
Zastosowanie Do transmisji sygnałów cyfrowych z dużą przepływnością binarną, o widmie częstotliwości sygnałów do 250 MHz. Kabel STP wykorzystywany jest do transmisji informacji w systemach komputerowych, pomiarowych, automatyki i sterowania, przy dużej odporności systemów na zakłócenia elektromagnetyczne. Stosowany jest również do transmisji sygnałów analogowych dużej częstotliwości w sieciach automatyki i telewizji przemysłowej. Służy do wykonywania instalacji pionowych i poziomych w sieciach teleinformatycznych. Kabel o dużej odporności na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne.

S-STP

 • S-STP
Opis Kabel teleinformatyczny kategorii 6, z wiązkami parowymi ekranowanymi indywidualnie folią estrofolową z napylonym aluminium AL/PE, o izolacji żył z polietylenu litego lub skin-foam-skin. Ośrodek kabla zabezpieczony jest ekranem z folii estrofolowej napylanej aluminium (AL/PE) lub ekranem z siatki z drutów miedzianych miękkich ocynowanych. Żyła uziemiająca ocynowana, ułożona pomiędzy ekranem par a ekranem ośrodka o powłoce wykonanej z polwinitu (Y), polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia (NY) lub tworzyw bezhalogenowych uodpornionych na palenie (NX).
Zastosowanie Do transmisji sygnałów cyfrowych z dużą przepływnością binarną, o widmie częstotliwości sygnałów do 250 MHz. Kabel S-STP wykorzystywany jest do transmisji informacji, w systemach: komputerowych, pomiarowych, automatyki i sterowania, przy dużej odporności systemów na zakłócenia elektromagnetyczne. Stosowany jest również do transmisji sygnałów analogowych dużej częstotliwości w sieciach automatyki i telewizji przemysłowej. Służy do wykonywania instalacji pionowych i poziomych w sieciach teleinformatycznych. Kabel o bardzo dużej odporności na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne.

UTP FLEX - 4x2xAWG 24/7

 • UTP FLEX - 4x2xAWG 24/7
Opis Brak informacji
Zastosowanie Do połączeń w szafach krosowniczych oraz podłączeń urządzeń końcowych.

UTP FLEX - 4x2xAWG 26/7

 • UTP FLEX - 4x2xAWG 26/7
Opis Brak informacji
Zastosowanie Do połączeń w szafach krosowniczych oraz podłączeń urządzeń końcowych.

FTP FLEX - 4x2xAWG 24/7

 • FTP FLEX - 4x2xAWG 24/7
Opis Brak informacji
Zastosowanie Do połączeń w szafach krosowniczych oraz podłączeń urządzeń końcowych.

FTP FLEX - 4x2xAWG 26/7

 • FTP FLEX - 4x2xAWG 26/7
Opis Brak informacji
Zastosowanie Do połączeń w szafach krosowniczych oraz podłączeń urządzeń końcowych.

UTP 4x2x0,5

 • UTP 4x2x0,5
Opis Brak informacji
Zastosowanie Do wykonywania instalacji zewnętrznych.

FTP 4x2x0,5

 • FTP 4x2x0,5
Opis Brak informacji
Zastosowanie Do wykonywania instalacji zewnętrznych.

UTPƒ 4x2x0,5

 • UTPƒ 4x2x0,5
Opis Brak informacji
Zastosowanie Do wykonywania instalacji zewnętrznych.

FTPƒ 4x2x0,5

 • FTPƒ 4x2x0,5
Opis Brak informacji
Zastosowanie Do wykonywania instalacji zewnętrznych.

FTPn 4x2x0,5

 • FTPn 4x2x0,5
Opis Brak informacji
Zastosowanie Do wykonywania instalacji zewnętrznych.

FTPnƒ 4x2x0,5

 • FTPnƒ 4x2x0,5
Opis Brak informacji
Zastosowanie Do wykonywania instalacji zewnętrznych.

W-NOTKSd

 • W-NOTKSd
Opis W-NOTKSd - kabel wewnętrzny (W-), z powłoką z tworzywa bezhalogenowego (N), optotelekomunikacyjny (OTK), stacyjny z tubą ścisłą (S), całkowicie dielektryczny (d).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach lokalnych. Kable są przystosowane do: • układania w pomieszczeniach zamkniętych • wykonywania połączeń między urządzeniami optoelektronicznymi Są przeznaczone głównie do wykonywania optycznych kabli montażowych i pomiarowych (patchcordów i pigtajli).

W-YnOTKSd

 • W-YnOTKSd
Opis W-YnOTKSd (opcja 1) - kabel wewnętrzny (W-), z powłoką polwinitową nierozprzestrzeniającą płomienia (Yn), optotelekomunikacyjny (OTK), stacyjny z tubą ścisłą (S), całkowicie dielektryczny (d).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach lokalnych. Kable są przystosowane do: • układania w pomieszczeniach zamkniętych • wykonywania połączeń między urządzeniami optoelektronicznymi Są przeznaczone głównie do wykonywania optycznych kabli montażowych i pomiarowych (patchcordów i pigtajli).

W-YOTKSd

 • W-YOTKSd
Opis W-YOTKSd (opcja 2) - kabel wewnętrzny (W-), z powłoką polwinitową (Y), optotelekomunikacyjny (OTK), stacyjny z tubą ścisłą (S), całkowicie dielektryczny (d).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach lokalnych. Kable są przystosowane do: • układania w pomieszczeniach zamkniętych • wykonywania połączeń między urządzeniami optoelektronicznymi Są przeznaczone głównie do wykonywania optycznych kabli montażowych i pomiarowych (patchcordów i pigtajli).

W-NOTKSd

 • W-NOTKSd
Opis W-NOTKSd - kabel wewnętrzny (W-), z powłoką z tworzywa bezhalogenowego (N), optotelekomunikacyjny (OTK), stacyjny z tubą ścisłą (S), całkowicie dielektryczny (d).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach lokalnych. Kable są przystosowane do: • układania w pomieszczeniach zamkniętych • wykonywania połączeń między urządzeniami optoelektronicznymi Są przeznaczone głównie do wykonywania optycznych kabli montażowych i pomiarowych (patchcordów i pigtajli).

W-YnOTKSd

 • W-YnOTKSd
Opis W-YnOTKSd (opcja 1) - kabel wewnętrzny (W-), z powłoką polwinitową nierozprzestrzeniającą płomienia (Yn), optotelekomunikacyjny (OTK), stacyjny z tubą ścisłą (S), całkowicie dielektryczny (d).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach lokalnych. Kable są przystosowane do: • układania w pomieszczeniach zamkniętych • wykonywania połączeń między urządzeniami optoelektronicznymi Są przeznaczone głównie do wykonywania optycznych kabli montażowych i pomiarowych (patchcordów i pigtajli).

W-YOTKSd

 • W-YOTKSd
Opis W-YOTKSd (opcja 2) - kabel wewnętrzny (W-), z powłoką polwinitową (Y), optotelekomunikacyjny (OTK), stacyjny z tubą ścisłą (S), całkowicie dielektryczny (d).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach lokalnych. Kable są przystosowane do: • układania w pomieszczeniach zamkniętych • wykonywania połączeń między urządzeniami optoelektronicznymi Są przeznaczone głównie do wykonywania optycznych kabli montażowych i pomiarowych (patchcordów i pigtajli).

W-NOTKSd

 • W-NOTKSd
Opis W-NOTKSd - kabel wewnętrzny (W-), z powłoką z tworzywa bezhalogenowego (N), optotelekomunikacyjny (OTK), stacyjny wielowłóknowy, zakończeniowy z tubą ścisłą (S), całkowicie dielektryczny (d).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach lokalnych. Kable są przystosowane do: • układania w pomieszczeniach zamkniętych • wykonywania połączeń między urządzeniami optoelektronicznymi

W-YnOTKSd

 • W-YnOTKSd
Opis W-YnOTKSd (opcja 1) - kabel wewnętrzny (W-), z powłoką polwinitową nierozprzestrzeniającą płomienia (Yn), optotelekomunikacyjny (OTK), stacyjny wielowłóknowy zakończeniowy z tubą ścisłą (S), całkowicie dielektryczny (d).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach lokalnych. Kable są przystosowane do: • układania w pomieszczeniach zamkniętych • wykonywania połączeń między urządzeniami optoelektronicznymi

W-YOTKSd

 • W-YOTKSd
Opis W-YOTKSd (opcja 2) - kabel wewnętrzny (W-), z powłoką polwinitową (Y), optotelekomunikacyjny (OTK), stacyjny wielowłóknowy, zakończeniowy z tubą ścisłą (S), całkowicie dielektryczny (d).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach lokalnych. Kable są przystosowane do: • układania w pomieszczeniach zamkniętych • wykonywania połączeń między urządzeniami optoelektronicznymi

W-NNOTKSd()

 • W-NNOTKSd()
Opis W-NNOTKSd() - kabel wewnętrzny (W-), z powłoką zewnętrzną z tworzywa bezhalogenowego (N), powłoką modułu z tworzywa bezhalogenowego (N), optotelekomunikacyjny (OTK), stacyjny wielowłóknowy z tubą ścisłą (S), całkowicie dielektryczny (d), rozdzielczy (())*. *Ilość modułów razy ilość włókien światłowodowych w module np. (4x4)
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach lokalnych. Kable są przystosowane do: • układania w pomieszczeniach zamkniętych • wykonywania połączeń między urządzeniami optoelektronicznymi i rozgałęziania sieci w budynkach.

W-YnYOTKSd()

 • W-YnYOTKSd()
Opis W-YnYOTKSd() (opcja 1) - kabel wewnętrzny (W-), z powłoką zewnętrzną polwinitową nierozprzestrzeniającą płomienia (Yn), powłoką modułu polwinitową (Y), optotelekomunikacyjny (OTK), stacyjny wielowłóknowy, z tubą ścisłą (S), całkowicie dielektryczny (d), rozdzielczy (())*. *Ilość modułów razy ilość włókien światłowodowych w module np. (4x4)
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach lokalnych. Kable są przystosowane do: • układania w pomieszczeniach zamkniętych • wykonywania połączeń między urządzeniami optoelektronicznymi i rozgałęziania sieci w budynkach.

W-YYOTKSd()

 • W-YYOTKSd()
Opis W-YYOTKSd (opcja 2) - kabel wewnętrzny (W-), z powłoką zewnętrzną polwinitową (Y), powłoką modułu polwinitową (Y), optotelekomunikacyjny (OTK), stacyjny wielowłóknowy, z tubą ścisłą (S), całkowicie dielektryczny (d), rozdzielczy (())*. *Ilość modułów razy ilość włókien światłowodowych w module np. (4x4)
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach lokalnych. Kable są przystosowane do: • układania w pomieszczeniach zamkniętych • wykonywania połączeń między urządzeniami optoelektronicznymi i rozgałęziania sieci w budynkach.

ZW-NOTKSd

 • ZW-NOTKSd
Opis ZW-NOTKSd - kabel uniwersalny (ZW), z powłoką zewnętrzną bezhalogenową (N), optotelekomunikacyjny (OTK), z tubą ścisłą (S), całkowicie dielektryczny (d).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu. Kable są przystosowane do: • wykonywania połączeń między urządzeniami optoelektronicznymi w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz budynków • zaciągania do kanalizacji kablowej i wewnątrzobiektowej

ZW-NOTKSd flex

 • ZW-NOTKSd flex
Opis ZW-NOTKSd - kabel uniwersalny (ZW), z powłoką bezhalogenową (N), optotelekomunikacyjny (OTK), z tubą ścisłą (S), całkowicie dielektryczny (d).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu. Kable są przystosowane do: • wykonywania połączeń między urządzeniami optoelektronicznymi w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz budynków • zaciągania do kanalizacji kablowej wtórnej Kable są szczególnie zalecane do tworzenia rozległych sieci LAN.

PSKD

 • PSKD
Opis PSKD - polowy kabel światłowodowy (PSKD)
Zastosowanie • wojskowa łączność polowa, • łączność polowa na terenach gdzie prowadzone są prace geologiczne, górnicze, archeologiczne itp. na otwartej przestrzeni oraz pod ziemią • łączność polowa na terenach przemysłowych, gdzie prowadzone są prace remontowo-budowlane szczególnie w przemyśle chemicznym i naftowym, na otwartej przestrzeni i pod ziemią oraz wszędzie tam, gdzie występują narażenia na oddziaływanie szkodliwych czynników chemicznych i mechanicznych, • czasowe systemy łączności, przesyłania danych oraz sygnałów telewizyjnych np. dla ekip obsługujących przekazy z wydarzeń i imprez na terenie otwartym oraz w obszarach zabudowanych, • czasowe systemy nadzoru terenów i obiektów wymagających transmisji sygnałów o dużej przepływności np. z kamer wizyjnych

ZW-NNOTKSd

 • ZW-NNOTKSd
Opis ZW-NNOTKSd - kabel uniwersalny (ZW), z powłoką zewnętrzną bezhalogenową (N), z powłoką wewnętrzną bezhalogenową (N), optotelekomunikacyjny (OTK), z tubą ścisłą (S), całkowicie dielektryczny (d).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu. Kable są przystosowane do: • wykonywania połączeń między urządzeniami optoelektronicznymi w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz budynków • zaciągania do kanalizacji wtórnej Kable szczególnie dedykowane do przyłączania rozproszonych urządzeń monitorujących: kamer, detektorów, terminali komputerowych itp.

ZW-NOTKtcd

 • ZW-NOTKtcd
Opis ZW-NOTKSd - kabel uniwersalny (ZW), z powłoką zewnętrzną bezhalogenową (N), optotelekomunikacyjny (OTK), z tubą centralną (tc), całkowicie dielektryczny (d).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu. Kable są przystosowane do: • wykonywania połączeń między urządzeniami optoelektronicznymi w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz budynków • zaciągania do kanalizacji kablowej i wewnątrzobiektowej

ZW-NOTKtcdD

 • ZW-NOTKtcdD
Opis ZW-NOTKtcdD - kabel uniwersalny (ZW), z powłoką zewnętrzną bezhalogenową (N), optotelekomunikacyjny (OTK), z tubą centralną (tc), całkowicie dielektryczny (d), ze wzmocnieniem z włókien aramidowych (D)
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu. Kable są przystosowane do: • wykonywania połączeń między urządzeniami optoelektronicznymi w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz budynków • zaciągania do kanalizacji kablowej i wewnątrzobiektowej

Z-XOTKtsdp

 • Z-XOTKtsdp
Opis Z-XOTKtsdp - kabel zewnętrzny (Z), z powłoką polietylenową (X), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), całkowicie dielektryczny (d), z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym umieszczonym symetrycznie względem tub (lub z boku jednej tuby), płaski (p).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym pasmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, – w sieciach telekomunikacyjnych w każdej konfiguracji przestrzennej – w szerokopasmowych sieciach dostępowych – w sieciach CATV – w sieciach lokalnych LAN (akademickich, przemysłowych itp.) – w sieciach okresowo tworzonych dla potrzeb prowadzenia transmisji z imprez sportowych, kulturalnych itp. Kable są przystosowane do układania w kanalizacji pierwotnej i wtórnej, szczególnie zapełnionej o bardzo ograniczonej wolnej przestrzeni. W łączach tworzonych okresowo dopuszcza się bezpośrednie zakopywanie kabli, układanie kabli na powierzchni ziemi i podwieszanie do linek nośnych dla przęseł do 50 m. Kable są szczególnie przydatne to celów serwisowych i odtwarzania uszkodzonych linii kablowych.

Z-XOTKtmsd

 • Z-XOTKtmsd
Opis Z-XOTKtmsd - kabel zewnętrzny (Z), z powłoką polietylenową (X), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba mikro) z suchym uszczelnieniem ośrodka (tms), całkowicie dielektryczny (d)
Zastosowanie W lokalnych sieciach dostępowych w dowolnej konfiguracji przestrzennej. Kabel do systemów FTTH, przeznaczony do stosowania w mikrokanalizacji, do wdmuchiwania na odległości do 2000 m przy użyciu wdmuchiwarek.

ZW-NOTKtsdp

 • ZW-NOTKtsdp
Opis ZW-NOTKtsdp (opcja 1) - kabel zewnętrzno-wewnętrzny (ZW), z powłoką z tworzywa bezhalogenowego (N), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luśna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), całkowicie dielektryczny (d), z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym umieszczonym symetrycznie względem tub (lub z boku jednej tuby), płaski (p).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym pasmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, – w sieciach telekomunikacyjnych w każdej konfiguracji przestrzennej – w szerokopasmowych sieciach dostępowych – w sieciach CATV – w sieciach lokalnych LAN (akademickich, przemysłowych itp.) – w sieciach okresowo tworzonych dla potrzeb prowadzenia transmisji z imprez sportowych, kulturalnych itp. Kable są przystosowane do układania w kanalizacji pierwotnej i wtórnej, szczególnie zapełnionej o bardzo ograniczonej wolnej przestrzeni. W łączach tworzonych okresowo dopuszcza się bezpośrednie zakopywanie kabli, układanie kabli na powierzchni ziemi i podwieszanie do linek nośnych dla przęseł do 50 m. Kable są szczególnie przydatne to celów serwisowych i odtwarzania uszkodzonych linii kablowych.

Z-XOTKtsd

 • Z-XOTKtsd
Opis Z-XOTKtsd - kabel zewnętrzny (Z), z powłoką polietylenową (X), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luśna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), całkowicie dielektryczny (d).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym pasmie Optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable przeznaczone są do układania w kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej. Kable mogą być układane w pobliżu energetycznych linii wysokiego napięcia.

Z-XOTKtd

 • Z-XOTKtd
Opis Z-XOTKtd (opcja 1) - kabel zewnętrzny (Z), z powłoką polietylenową (X), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luśna tuba) z żelem hydrofobowym wypełniającym ośrodek (t), całkowicie dielektryczny (d).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym pasmie Optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable przeznaczone są do układania w kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej. Kable mogą być układane w pobliżu energetycznych linii wysokiego napięcia.

Z-XzOTKts

 • Z-XzOTKts
Opis Z-XzOTKts (opcja 2) - kabel zewnętrzny (Z), z przeciwwilgociową taśmą aluminiową pod polietylenową powłoką (Xz), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts). Z-XzOTKt (opcja 1,2) - kabel zewnętrzny (Z),z przeciwwilgociową taśmą aluminiową pod polietylenową powłoką (Xz), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba) z żelem hydrofobowym wypełniającym ośrodek (t).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym pasmie Optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable przeznaczone są do układania w kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej. Kable mogą być układane w pobliżu energetycznych linii wysokiego napięcia.

Z-XOTKtsdD

 • Z-XOTKtsdD
Opis Z-XOTKtsdD - kabel zewnętrzny (Z), z powłoką polietylenową (X), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), całkowicie dielektryczny (d), ze wzmocnieniem z włókien aramidowych na ośrodku kabla (D).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym pasmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable tubowe wzmacniane są przystosowane do: • układania w kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej • podwieszania na słupach linii telefonicznych, linii energetycznych średnich i niskich napięć, trakcji kolejowej Kable mogą być układane w pobliżu energetycznych linii wysokiego napięcia.

Z-XzOTKtD

 • Z-XzOTKtD
Opis Z-XzOTKtD (opcja 1,2) - kabel zewnętrzny (Z), z przeciwwilgociową taśmą aluminiową pod polietylenową powłoką (Xz), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba) z żelem hydrofobowym wypełniającym ośrodek (t), ze wzmocnieniem z włókien aramidowych na ośrodku kabla (D).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym pasmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable tubowe wzmacniane są przystosowane do: • układania w kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej • podwieszania na słupach linii telefonicznych, linii energetycznych średnich i niskich napięć, trakcji kolejowej Kable mogą być układane w pobliżu energetycznych linii wysokiego napięcia.

Z-XXOTKtsdD

 • Z-XXOTKtsdD
Opis Z-XXOTKtsdD - kabel zewnętrzny (Z), z powłoką zewnętrzną i wewnętrzną polietylenową (XX), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy z uszczelnieniem suchym (ts), w pełni dielektryczny (d), ze wzmocnieniem z włókien aramidowych między powłokami kabla (D). Z-XXOTKtdD (opcja 1) - kabel zewnętrzny (Z), z powłoką zewnętrzną i wewnętrzną polietylenową (XX), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba) z żelem hydrofobowym wypełniającym ośrodek (t), w pełni dielektryczny (d), ze wzmocnieniem z włókien aramidowych między powłokami kabla (D).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym pasmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable tubowe wzmacniane są przystosowane do: • układania w kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej • układania bezpośrednio w ziemi na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi • podwieszania na słupach linii telefonicznych, linii energetycznych średnich i niskich napięć, trakcji kolejowej Kable mogą być układane w pobliżu energetycznych linii wysokiego napięcia.

ADSS-XXOTKtsdD

 • ADSS-XXOTKtsdD
Opis ADSS-XXOTKtsd...kN - kabel samonośny, wielotubowy do linii energetycznych (ADSS-), z zewnętrzną powłoką polietylenową (X) i wewnętrzną powłoką polietylenową (X), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba), z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), całkowicie dielektryczny (d), Ze wzmocnieniem z włókien aramidowych na ośrodku kabla (D), o naprężeniu roboczym (...kN).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym pasmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable tubowe wzmacniane są przystosowane do: • podwieszania na podporach linii energetycznych trakcji kolejowych i tramwajowych • podczepiania lub owijania na przewodach odgromowych lub fazowych linii elektroenergetycznych

ADSS-XXOTKtcdD

 • ADSS-XXOTKtcdD
Opis ADSS-XXOTKtcd...kN - kabel samonośny, wielotubowy do linii energetycznych (ADSS-), z zewnętrzną powłoką polietylenową (X) i wewnętrzną powłoką polietylenową (X), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (centralna tuba), z żelem hydrofobowym wypełniającym ośrodek (tc), całkowicie dielektryczny (d), ze wzmocnieniem z włókien aramidowych na ośrodku kabla (D), o naprężeniu roboczym (...kN
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym pasmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable tubowe wzmacniane są przystosowane do: • podwieszania na podporach linii energetycznych trakcji kolejowych i tramwajowych • podczepiania lub owijania na przewodach odgromowych lub fazowych linii elektroenergetycznych

ADL

 • ADL
Opis ADL...kN - dielektryczny kabel do podczepiania lub owijania (ADL), o naprężeniu roboczym (...kN).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym pasmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable tubowe wzmacniane są przystosowane do: • podwieszania na podporach linii energetycznych trakcji kolejowych i tramwajowych • podczepiania lub owijania na przewodach odgromowych lub fazowych linii elektroenergetycznych

A/I-DQ(ZN)BH

 • A/I-DQ(ZN)BH
Opis A/I-DQ(ZN)BH – kabel uniwersalny (A/I), tuba centralna wielowłóknowa, żelowana (D), uszczelnienie suche (Q), ze wzmocnieniem dielektrycznym(ZN), zaporą antygryzoniową z włókna szklanego (B) z powłoką bezhalogenową (H)
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu. Kable są przystosowane do: • szybkiego wykonywania połączeń między urządzeniami optoelektronicznymi wewnątrz i na zewnątrz budynków, • zaciągania do kanalizacji kablowej i wewnątrzobiektowej, • zastosowania w miejscach o dużym narażeniu uszkodzeniami powodowanymi przez gryzonie, • zastosowania w miejscach o podwyższonym zagrożeniu pożarowym.

A-DQ(ZN)B2Y

 • A-DQ(ZN)B2Y
Opis A-DQ(ZN)B2Y – kabel zewnętrzny (A), tuba centralna wielowłóknowa, żelowana (D), uszczelnienie suche (Q), ze wzmocnieniem dielektrycznym(ZN), zapora antygryzoniowa z włókna szklanego (B) z powłoką polietylenową (2Y)
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu. Kable są przystosowane do: • szybkiego wykonywania połączeń między urządzeniami optoelektronicznymi na zewnątrz budynków, • zaciągania do kanalizacji kablowej, • zastosowania w miejscach o dużym narażeniu uszkodzeniami powodowanymi przez gryzonie.

S-XOTKtsd

 • S-XOTKtsd
Opis S-XOTKtsd – kabel samonośny, ósemkowy (S-), z powłoką polietylenową (X), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba), z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), całkowicie dielektryczny element nośny) (d).
Zastosowanie Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable przystosowane są do podwieszania na słupach linii telefonicznych. Kable z dielektrycznym elementem nośnym przystosowane są do podwieszania na słupach: trakcji kolejowej, linii energetycznych średnich i niskich napięć.

S-XOTKts

 • S-XOTKts
Opis S-XOTKts (opcja 2) – kabel samonośny, ósemkowy (S-), z powłoką polietylenową (X), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba), z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts).
Zastosowanie Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable przystosowane są do podwieszania na słupach linii telefonicznych. Kable z dielektrycznym elementem nośnym przystosowane są do podwieszania na słupach: trakcji kolejowej, linii energetycznych średnich i niskich napięć.

S-XOTKtsD

 • S-XOTKtsD
Opis Brak informacji
Zastosowanie Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable przystosowane są do podwieszania na słupach linii telefonicznych. Kable z dielektrycznym elementem nośnym przystosowane są do podwieszania na słupach: trakcji kolejowej, linii energetycznych średnich i niskich napięć.

ZW-NOTKtsd

 • ZW-NOTKtsd
Opis ZW-NOTKtsd (zalecany do stosowania) – kabel wewnętrzny (W-), z powłoką z tworzywa bezhalogenowego (N), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), całkowicie dielektryczny (d).
Zastosowanie Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable są przystosowane do: • układania w pomieszczeniach zamkniętych • układania w tunelach: kolejowych i drogowych

W-YnOTKtsd

 • W-YnOTKtsd
Opis W-YnOTKtsd (opcja 2) - kabel wewnętrzny (W-), z powłoką polwinitową nierozprzestrzeniającą płomienia (Yn), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), całkowicie dielektryczny (d).
Zastosowanie Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable są przystosowane do: • układania w pomieszczeniach zamkniętych • układania w tunelach: kolejowych i drogowych

W-YOTKtsd

 • W-YOTKtsd
Opis W-YOTKtd (opcja 1, 3) - kabel wewnętrzny (W-), z powłoką polwinitową (Y), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba) z żelem hydrofobowym wypełniającym ośrodek (t), całkowicie dielektryczny (d).
Zastosowanie Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable są przystosowane do: • układania w pomieszczeniach zamkniętych • układania w tunelach: kolejowych i drogowych

ZW-NOTKtsdD

 • ZW-NOTKtsdD
Opis ZW-NOTKtsdD (zalecany do stosowania) – kabel zewnętrzno-wewnętrzny (ZW-), z powłoką z tworzywa bezhalogenowego (N), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), całkowicie dielektryczny (d), ze wzmocnieniem z włókien aramidowych na ośrodku kabla (D).
Zastosowanie Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable są przystosowane do: • układania w pomieszczeniach zamkniętych • układania na zewnętrznych ścianach budynków • układania w tunelach: kolejowych, drogowych, w szybach kopalń • podwieszania poziomego i pionowego

W-YnOTKtsdD

 • W-YnOTKtsdD
Opis W-YnOTKtsdD (opcja 1) - kabel wewnętrzny (W-), z powłoką polwinitową nierozprzestrzeniającą płomienia (Yn), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luśna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), całkowicie dielektryczny (d), ze wzmocnieniem z włókien aramidowych na ośrodku kabla (D). W-YOTKtdD (opcja 2, 3) - kabel wewnętrzny (W-), z powłoką polwinitową (Y), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba) z żelem hydrofobowym wypełniającym ośrodek (t), całkowicie dielektryczny (d), ze wzmocnieniem z włókien aramidowych na ośrodku kabla (D).
Zastosowanie Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym We wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable są przystosowane do: • układania w pomieszczeniach zamkniętych • układania na zewnętrznych ścianach budynków • układania w tunelach: kolejowych, drogowych, w szybach kopalń • podwieszania poziomego i pionowego

ZW-NXOTKtsdD

 • ZW-NXOTKtsdD
Opis ZW-NXOTKtsdD – Kabel zewnętrzno-wewnętrzny (ZW-), z zewnętrzną powłoką bezhalogenową (N), z wewnętrzną powloką polietylenową (X), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), całkowicie dielektryczny (d), ze wzmocnieniem z włókien aramidowych (D).
Zastosowanie Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable są przystosowane do: • układania w pomieszczeniach zamkniętych • układania na zewnętrznych ścianach budynków • układania w tunelach: kolejowych, drogowych, w szybach kopalń • podwieszania poziomego i pionowego

W-YnYOTKtsdD

 • W-YnYOTKtsdD
Opis W-YnYOTKtsdD (opcja 2) – Kabel wewnętrzny (W-), z zewnętrzną powłoką polwinitową nierozprzestrzeniającą płomienia (Yn), z wewnętrzną powloką polwinitową (Y), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), całkowicie dielektryczny (d), ze wzmocnieniem z włókien aramidowych (D).
Zastosowanie Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable są przystosowane do: • układania w pomieszczeniach zamkniętych • układania na zewnętrznych ścianach budynków • układania w tunelach: kolejowych, drogowych, w szybach kopalń • podwieszania poziomego i pionowego

Z-(XV)OTKtsd

 • Z-(XV)OTKtsd
Opis Z-(VX)OTKtsd, Z-(XV)OTKtsd – Kabel zewnętrzny (Z-), z dwuwarstwową powłoką poliamidowopolietylenową ((VX)-poliamid na zewnątrz) lub polietylenowo-poliamidową ((XV)-polietylen na zewnątrz), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luśna tuba), z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), całkowicie dielektryczny (d). Z-(VX)OTKtd, Z-(XV)OTKtd (opcja 1) – Kabel zewnętrzny (Z-), z dwuwarstwową powłoką poliamidowo-polietylenową ((VX)-poliamid na zewnątrz) lub polietylenowo-poliamidową ((XV)-polietylen na zewnątrz), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba), z żelem hydrofobowym wypełniającym ośrodek (t), całkowicie dielektryczny (d). Uwaga: Zalecany układ dwuwarstwowej powłoki zewnętrznej: (XV) dla Ø zewnętrznej kabla > 12mm (VX) dla Ø zewnętrznej kabla > 12mm
Zastosowanie Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable tubowe przeciwgryzoniowe przystosowane są do: • układania w kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej Kable mogą być układane w pobliżu energetycznych linii wysokiego napięcia.

Z-(XV)OTKtsdD

 • Z-(XV)OTKtsdD
Opis Z-(VX)OTKtsdD, Z-(XV)OTKtsdD – kabel zewnętrzny (Z-), z dwuwarstwową powłoką polamidowopolietylenową (VX) – poliamid na zewnątrz, lub polietylenowo-polamidową (XV) – polietylen na zewnątrz, optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luśna tuba), z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), całkowicie dielektryczny (d), ze wzmocnieniem z włókien aramidowych na ośrodku kabla (D). Z-(VX)OTKtdD, Z-(XV)OTKtdD (opcja 2) - kabel zewnętrzny (Z-), z dwuwarstwową powłoką polamidowo-polietylenową (VX) – poliamid na zewnątrz, lub polietylenowo-polamidową (XV) – polietylen na zewnątrz, optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luśna tuba), z żelem hydrofobowym wypełniającym ośrodek (t), całkowicie dielektryczny (d), ze wzmocnieniem z włókien aramidowych na ośrodku kabla (D). Uwaga: Zalecany układ dwuwarstwowej powłoki zewnętrznej: (XV) dla Ø zewnętrznej kabla > 12 mm (VX) dla Ø zewnętrznej kabla < 12 mm
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable tubowe wzmacniane są przystosowane do: • układania w kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej • układania bezpośrednio w ziemi na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi • podwieszania na słupach linii telefonicznych, linii energetycznych średnich i niskich napięć trakcji kolejowej Kable mogą być układane w pobliżu energetycznych linii wysokiego napięcia.

ZW-(NV)OTKtsd

 • ZW-(NV)OTKtsd
Opis W-(YV)OTKtsd – kabel wewnętrzny (W-), z dwuwarstwową powłoką polwinitowo-poliamidową ((YV)) (polwinit na zewnątrz), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), całkowicie dielektryczny (d).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable są przystosowane do: • układania w pomieszczeniach zamkniętych • układania na zewnętrznych ścianach budynków • układania w tunelach: kolejowych, drogowych, w szybach kopalń.

W-(YV)OTKtsd

 • W-(YV)OTKtsd
Opis ZW-(NV)OTKtsd (opcja 2) – kabel zewnętrzno-wewnętrzny (ZW-), z dwuwarstwową powłoką bezhalogenowo- poliamidową ((NV)) (tworzywo bezhalogenowe na zewnątrz), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), całkowicie dielektryczny (d).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable są przystosowane do: • układania w pomieszczeniach zamkniętych • układania na zewnętrznych ścianach budynków • układania w tunelach: kolejowych, drogowych, w szybach kopalń.

W-(YV)OTKtsdD

 • W-(YV)OTKtsdD
Opis W-(YV)OTKtdD (opcja 1) – kabel wewnętrzny (W-), z dwuwarstwową powłoką polwinitowopoliamidową (YV) – polwinit na zewnątrz, optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba) z żelem wypełniającym ośrodek (t), całkowicie dielektryczny (d), ze wzmocnieniem z włókien aramidowych na ośrodku kabla (D).
Zastosowanie Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable są przystosowane do: układania w pomieszczeniach zamkniętych, układania na zewnętrznych ścianach budynków, układania w tunelach: kolejowych, drogowych, w szybach kopalń. Kable wzmacniane mogą być podwieszane poziomo i pionowo.

ZW-(NV)OTKtsdD

 • ZW-(NV)OTKtsdD
Opis ZW-(NV)OTKtsdD (opcja 3) – kabel zewnętrzno-wewnętrzny (ZW-), z dwuwarstwową powłoką bezhalogenową-poliamidową (NV) – tworzywo bezhalogenowe na zewnątrz, optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), całkowicie dielektryczny (d), ze wzmocnieniem z włókien aramidowych na ośrodku (D).
Zastosowanie Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable są przystosowane do: układania w pomieszczeniach zamkniętych, układania na zewnętrznych ścianach budynków, układania w tunelach: kolejowych, drogowych, w szybach kopalń. Kable wzmacniane mogą być podwieszane poziomo i pionowo.

ZKS-XXOTKtsFf

 • ZKS-XXOTKtsFf
Opis ZKS-XXOTKtsFf – kabel zewnętrzny do kanalizacji ściekowej (ZKS-), z zewnętrzną powłoką polietylenową (X) i wewnętrzną powłoką polietylenową (X), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), opancerzony taśmą stalową falowaną (Ff). ZKS-(VX)XOTKtsFf (opcja 3) – kabel zewnętrzny do kanalizacji ściekowej (ZKS-), z zewnętrzną powłoką dwuwarstwową, poliamidowo-polietylenową ((VX)) (poliamid na zewnątrz), z wewnętrzną powłoką polietylenową (X), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), opancerzony taśmą stalową falowaną (Ff).
Zastosowanie Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable są przystosowane do układania: • w kanalizacji ściekowej • bezpośrednio w ziemi i na ziemi w terenach o dużym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi • w kanalizacji kablowej pierwotnej

ZKS-XXOTKtsDFf

 • ZKS-XXOTKtsDFf
Opis ZKS-XXOTKtsDFf (opcja 2) – kabel zewnętrzny do kanalizacji ściekowej (ZKS-), z zewnętrzną powłoką polietylenową (X) i wewnętrzną powłoką polietylenową (X), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), ze wzmocnieniem z włókien aramid- owych na ośrodku kabla (D), opancerzony taśmą stalową falowaną (Ff). ZKS-XXOTKtDFf (opcja 1,2) – kabel zewnętrzny do kanalizacji ściekowej (ZKS-), z zewnętrzną powłoką polietylenową (X) i wewnętrzną powłoką polietylenową (X), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luśna tuba) z żelem hydrofobowym wypełniającym ośrodek (t), ze wzmocnieniem z włókien aramidowych na ośrodku kabla (D), opancerzony taśmą stalową falowaną (Ff).
Zastosowanie Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable są przystosowane do układania: • w kanalizacji ściekowej • bezpośrednio w ziemi i na ziemi w terenach o dużym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi • w kanalizacji kablowej pierwotnej

ZKS-XXOTKtsFo

 • ZKS-XXOTKtsFo
Opis ZKS-XXOTKtsFo – kabel zewnętrzny do kanalizacji ściekowej (ZKS-), z zewnętrzną powłoką polietylenową (X) i wewnętrzną powłoką polietylenową (X), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable są przystosowane do układania: • bezpośrednio w ziemi i na ziemi w terenach o dużym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi • w kanalizacji ściekowej • na dnie zbiorników wodnych i przejściach przez rzeki

ZKS-XXOTKtsDFo

 • ZKS-XXOTKtsDFo
Opis ZKS-XXOTKtsDFo(opcja 2) - kabel zewnętrzny do kanalizacji ściekowej (ZKS-), z zewnętrzną powłoką polietylenową (X) i wewnętrzną powłoką polietylenową (X), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), ze wzmocnieniem z włókien aramidowych na ośrodku kabla (D), opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo). ZKS-XXOTKtDFo (opcja 1,2) - kabel zewnętrzny do kanalizacji ściekowej (ZKS-), z zewnętrzną powłoką polietylenową (X) i wewnętrzną powłoką polietylenową (X), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba) z żelem hydrofobowym wypełniającym ośrodek (t), ze wzmocnieniem z włókien aramidowych na ośrodku kabla (D), opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo). ZKS-XXzOTKtsDFo (opcja 2,3) - kabel zewnętrzny do kanalizacji ściekowej (ZKS-), z zewnętrzną powłoką polietylenową (X) i z przeciwwilgociową taśmą aluminiową pod wewnętrzną powłoką polietylenową (Xz), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luśna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), ze wzmoc- nieniem z włókien aramidowych na ośrodku kabla (D), opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable są przystosowane do układania: • bezpośrednio w ziemi i na ziemi w terenach o dużym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi • w kanalizacji ściekowej • na dnie zbiorników wodnych i przejściach przez rzeki

Z-XXOTKtsFtl

 • Z-XXOTKtsFtl
Opis Z-XXOTKtsFtl – kabel zewnętrzny (Z-), z zewnętrzną powłoką polietylenową (X) i wewnętrzną powłoką polietylenową (X), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl).
Zastosowanie Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable są przystosowane do układania: • bezpośrednio w ziemi i na ziemi w terenach o dużym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi • w kanalizacji kablowej pierwotnej

Z-XXOTKtsDFtl

 • Z-XXOTKtsDFtl
Opis Z-XXOTKtsDFtl (opcja 2) - kabel zewnętrzny (Z-), z zewnętrzną powłoką polietylenową (X) i wewnętrzną powłoką polietylenową (X), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luśna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), ze wzmocnieniem z włókien aramidowych na ośrodku kabla (D), opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl). Z-XXOTKtDFtl (opcja 1,2) - kabel zewnętrzny (Z-), z zewnętrzną powłoką polietylenową (X) i wewnętrzną powłoką polietylenową (X), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luśna tuba) z żelem hydrofobowym wypełniającym ośrodek (t), ze wzmocnieniem z włókien aramidowych na ośrodku kabla (D), opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl). Z-XXzOTKtsDFtl (opcja 2,3) - kabel zewnętrzny (Z-), z zewnętrzną powłoką polietylenową (X) i z przeciwwilgociową taśmą aluminiową pod wewnętrzną powłoką polietylenową (Xz), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), ze wzmocnieniem z włókien aramidowych na ośrodku kabla (D), opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl).
Zastosowanie Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable są przystosowane do układania: • bezpośrednio w ziemi i na ziemi w terenach o dużym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi • w kanalizacji kablowej pierwotnej

YOTKGtsFoyn

 • YOTKGtsFoyn
Opis YOTKGtsFoyn – optotelekomunikacyjny kabel górniczy (OTKG), tubowy (luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), z powłoką polwinitową (Y), opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo), z osłoną ochronną polwinitową nierozprzestrzeniającą płomienia (yn).
Zastosowanie Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym. Służą do wykonywania połączeń między urządzeniami systemów optotelektronicznych. Są przystosowane do układania na powierzchni i w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Mogą być podwieszane poziomo i pionowo.

YOTKGtsDFoyn

 • YOTKGtsDFoyn
Opis YOTKGtsDFoyn (opcja 1) - optotelekomunikacyjny kabel górniczy (OTKG), tubowy (luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), z powłoką polwinitową (Y), opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo), z osłoną ochronną polwinitową nierozprzestrzeniającą płomienia (yn), wzmocniony włóknami aramidowymi (D).
Zastosowanie Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym. Służą do wykonywania połączeń między urządzeniami systemów optotelektronicznych. Są przystosowane do układania na powierzchni i w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Mogą być podwieszane poziomo i pionowo.

NOTKGtsFoN

 • NOTKGtsFoN
Opis NOTKGtsFoN (opcja 2) - optotelekomunikacyjny kabel górniczy (OTKG), tubowy (luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), z powłoką uniepalnioną bezhalogenową (N), opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo), z osłoną bezhalogenową uniepalnioną (N).
Zastosowanie Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym. Służą do wykonywania połączeń między urządzeniami systemów optotelektronicznych. Są przystosowane do układania na powierzchni i w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Mogą być podwieszane poziomo i pionowo.

Zaznacz interesujące Cię produkty i następnie:

Projekt i wykonanie: Profesjonalne strony internetowe