Zadzwoń do nas: 42 212 00 55

Kable i przewody elektroenergetyczne

Kable Energetyczne
dd

D, L

 • D, L
Opis Brak informacji
Zastosowanie Do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych.

AL

 • AL
Opis Brak informacji
Zastosowanie Do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych.

AAL

 • AAL
Opis Brak informacji
Zastosowanie Do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych.

AFL

 • AFL
Opis Brak informacji
Zastosowanie Do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych.

AALXS 12/20kV

 • AALXS 12/20kV
Opis AALXS – przewód izolowany do napowietrznych linii elektroenergetycznych o żyle wielodrutowej (L) ze stopu aluminium (AA) o izolacji z polietylenu usieciowanego, uodpornionego na działanie promieni słonecznych (XS).
Zastosowanie Do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych na napięcie znamionowe do 12/20 kV w systemie dystrybucyjnym PAS. Elektroenergetyczne linie napowietrzne z zastosowaniem przewodów AALXS i AALXSn budowane są najczęściej na terenach: zalesionych, o gęstej zabudowie, podmokłych i skalistych, rolniczych.

AALXSn 12/20kV

 • AALXSn 12/20kV
Opis AALXSn – przewód izolowany do napowietrznych linii elektroenergetycznych o żyle wielodrutowej (L) ze stopu aluminium (AA) o izolacji z polietylenu usieciowanego, uodpornionego na działanie promieni słonecznych (XS) i rozprzestrzenianie płomienia (n).
Zastosowanie Do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych na napięcie znamionowe do 12/20 kV w systemie dystrybucyjnym PAS. Elektroenergetyczne linie napowietrzne z zastosowaniem przewodów AALXS i AALXSn budowane są najczęściej na terenach: zalesionych, o gęstej zabudowie, podmokłych i skalistych, rolniczych.

AFLwsXS

 • AFLwsXS
Opis AFLwsXS – jednożyłowy przewód samonośny (s), z żyłą stalowo-aluminiową wielodrutową (AFLw), w powłoce izolacyjnej z polietylenu usieciowanego uodpornionego na działanie promieni słonecznych(XS).
Zastosowanie Przewody napowietrzne średnich napięć w osłonie izolacyjnej są stosowane do budowy linii przesyłowych o napięciu znamionowym 20 kV.

AFLwsXSn 12/20kV

 • AFLwsXSn 12/20kV
Opis AFLwsXSn – jednożyłowy przewód samonośny (s), z żyłą stalowo-aluminiową wielodrutową (AFLw) w powłoce izolacyjnej z polietylenu usieciowanego uodpornionego na działanie promieni słonecznych(XS) oraz rozprzestrzenianie się płomienia (n).
Zastosowanie Przewody napowietrzne średnich napięć w osłonie izolacyjnej są stosowane do budowy linii przesyłowych o napięciu znamionowym 20 kV.

AasXS

 • AasXS
Opis AAsXS – jednożyłowy przewód samonośny (s) z żyłą ze stopu aluminium (AA), w powłoce izolacyjnej z polietylenu usieciowanego uodpornionego na działanie promieni słonecznych(XS).
Zastosowanie Przewody napowietrzne średnich napięć w osłonie izolacyjnej są stosowane do budowy linii przesyłowych o napięciu znamionowym 20 kV.

AasXSn

 • AasXSn
Opis AAsXSn – jednożyłowy przewód samonośny (s) z żyłą ze stopu aluminium (AA), w powłoce izolacyjnej z polietylenu usieciowanego uodpornionego na działanie promieni słonecznych (XS) oraz rozprzestrzenianie się płomienia (n).
Zastosowanie Przewody napowietrzne średnich napięć w osłonie izolacyjnej są stosowane do budowy linii przesyłowych o napięciu znamionowym 20 kV.

AAsXSnu 12/20kV

 • AAsXSnu 12/20kV
Opis AAsXSnu – jednożyłowy przewód samonośny (s) z żyłą ze stopu aluminium (AA), w powłoce izolacyjnej z polietylenu usieciowanego uodpornionego na działanie promieni słonecznych (XS) oraz rozprzestrzenienie się płomienia (n), uszczelniony przed wzdłużną penetracją wilgoci (u).
Zastosowanie Przewody napowietrzne średnich napięć w osłonie izolacyjnej są stosowane do budowy linii przesyłowych o napięciu znamionowym 20 kV.

ALY

 • ALY
Opis ALY – przewód o żyle aluminiowej (A) wielodrutowej (L) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y). Uwaga: w przypadku przewodu o barwie izolacji zielono-żółtej symbol należy uzupełnić literami „żo“.
Zastosowanie Przewody ALY do układania na stałe w pomieszczeniach suchych pod tynkiem i na tynku.

ALYd – 450/750V

 • ALYd – 450/750V
Opis ALYd – przewód o żyle aluminiowej (A) wielodrutowej (L) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) wzmocnionej (d) Uwaga: w przypadku przewodu o barwie izolacji zielono-żółtej symbol należy uzupełnić literami „żo“.
Zastosowanie Przewody ALYd do układania na stałe w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, na zewnątrz budynków, do przyłączy domowych.

H05V-U /DY/

 • H05V-U /DY/
Opis H05V-U – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/500V (05), o izolacji z polwinitu (V), z żyłą jednodrutową (U).
Zastosowanie Przewody przeznaczone do montowania wewnątrz urządzeń i w oprawach oświetleniowych. Do układania na stałe w rurach instalacyjnych lub innych osłonach przewodów, wyłącznie do obwodów sygnalizacyjnych lub sterujących.

H05V-R /LY/

 • H05V-R /LY/
Opis H05V-R – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/500V (05), o izolacji z polwinitu (V), z żyłą wielodrutową sztywną (R).
Zastosowanie Przewody przeznaczone do montowania wewnątrz urządzeń i w oprawach oświetleniowych. Do układania na stałe w rurach instalacyjnych lub innych osłonach przewodów, wyłącznie do obwodów sygnalizacyjnych lub sterujących.

H05V-K /LgY/ – 300/500V

 • H05V-K /LgY/ – 300/500V
Opis H05V-K – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/500V (05), o izolacji z polwinitu (V), z żyłą wielodrutową giętką (K).
Zastosowanie Przewody przeznaczone do montowania wewnątrz urządzeń i w oprawach oświetleniowych. Do układania na stałe w rurach instalacyjnych lub innych osłonach przewodów, wyłącznie do obwodów sygnalizacyjnych lub sterujących.

H05V2-U /Dyc/

 • H05V2-U /Dyc/
Opis H05V2-U – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/500V (05), o izolacji z polwinitu ciepłoodpornego (V2), z żyłą jednodrutową (U).
Zastosowanie Przewody przeznaczone do montowania wewnątrz urządzeń i w oprawach oświetleniowych. Do układania na stałe w rurach instalacyjnych lub innych osłonach przewodów, wyłącznie do obwodów sygnalizacyjnych lub sterujących.

H05V2-R /Lyc/

 • H05V2-R /Lyc/
Opis H05V2-R – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/500V (05), o izolacji z polwinitu ciepłoodpornego (V2), z żyłą wielodrutową sztywną (R).
Zastosowanie Przewody przeznaczone do montowania wewnątrz urządzeń i w oprawach oświetleniowych. Do układania na stałe w rurach instalacyjnych lub innych osłonach przewodów, wyłącznie do obwodów sygnalizacyjnych lub sterujących.

H05V2-K /LgYc/ – 300/500V

 • H05V2-K /LgYc/ – 300/500V
Opis H05V2-K – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/500V (05), o izolacji z polwinitu ciepłoodpornego (V2), z żyłą wielodrutową giętką (K).
Zastosowanie Przewody przeznaczone do montowania wewnątrz urządzeń i w oprawach oświetleniowych. Do układania na stałe w rurach instalacyjnych lub innych osłonach przewodów, wyłącznie do obwodów sygnalizacyjnych lub sterujących.

H07V-U /DY/

 • H07V-U /DY/
Opis H07V-U – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 450/750V (07), o izolacji z polwinitu (V) z żyłą jednodrutową (U).
Zastosowanie Przeznaczone do układania w rurkach instalacyjnych zamontowanych na powierzchni lub w niej osadzonych. Do stałych zabezpieczonych instalacji wewnątrz lub na zewnątrz urządzeń oświetleniowych lub sterowniczych na napięcie przemienne do 1000V lub napięcie stałe do 750V względem ziemi.

H07V-R /LY/

 • H07V-R /LY/
Opis H07V-R – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 450/750V (07), o izolacji z polwinitu (V) z żyłą wielodrutową sztywną (R).
Zastosowanie Przeznaczone do układania w rurkach instalacyjnych zamontowanych na powierzchni lub w niej osadzonych. Do stałych zabezpieczonych instalacji wewnątrz lub na zewnątrz urządzeń oświetleniowych lub sterowniczych na napięcie przemienne do 1000V lub napięcie stałe do 750V względem ziemi.

H07V-K /LgY/ – 450/750V

 • H07V-K /LgY/ – 450/750V
Opis H07V-K – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 450/750V (07), o izolacji z polwinitu (V) z żyłą wielodrutową giętką (K).
Zastosowanie Przeznaczone do układania w rurkach instalacyjnych zamontowanych na powierzchni lub w niej osadzonych. Do stałych zabezpieczonych instalacji wewnątrz lub na zewnątrz urządzeń oświetleniowych lub sterowniczych na napięcie przemienne do 1000V lub napięcie stałe do 750V względem ziemi.

H07V2-U /Dyc/

 • H07V2-U /Dyc/
Opis H07V2-U – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 450/750V (07), o izolacji z polwinitu ciepłoodpornego (V2) z żyłą jednodrutową (U).
Zastosowanie Przeznaczone do układania w rurkach instalacyjnych zamontowanych na powierzchni lub w niej osadzonych. Do stałych zabezpieczonych instalacji wewnątrz lub na zewnątrz urządzeń oświetleniowych lub sterowniczych na napięcie przemienne do 1000V lub napięcie stałe do 750V względem ziemi.

H07V2-R /Lyc/

 • H07V2-R /Lyc/
Opis H07V2-R – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 450/750V (07), o izolacji z polwinitu ciepłoodpornego (V2) z żyłą wielodrutową sztywną (R).
Zastosowanie Przeznaczone do układania w rurkach instalacyjnych zamontowanych na powierzchni lub w niej osadzonych. Do stałych zabezpieczonych instalacji wewnątrz lub na zewnątrz urządzeń oświetleniowych lub sterowniczych na napięcie przemienne do 1000V lub napięcie stałe do 750V względem ziemi.

H07V2-K /LgYc/ – 450/750V

 • H07V2-K /LgYc/ – 450/750V
Opis H07V2-K – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 450/750V (07), o izolacji z polwinitu ciepłoodpornego (V2) z żyłą wielodrutową giętką (K).
Zastosowanie Przeznaczone do układania w rurkach instalacyjnych zamontowanych na powierzchni lub w niej osadzonych. Do stałych zabezpieczonych instalacji wewnątrz lub na zewnątrz urządzeń oświetleniowych lub sterowniczych na napięcie przemienne do 1000V lub napięcie stałe do 750V względem ziemi.

H07G-U

 • H07G-U
Opis H07G-U – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 450/750V (07), o izolacji z gumy ciepłoodpornej (G) z żyłą jednodrutową (U).
Zastosowanie Przeznaczone do połączeń wewnętrznych w miejscach suchych. Do układania na stałe w innych instalacjach powierzchniowych lub osadzonych w podłożu rurkach instalacyjnych izolacyjnych lub metalowych.

H07G-R

 • H07G-R
Opis H07G-R – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 450/750V (07), o izolacji z gumy ciepłoodpornej (G) z żyłą wielodrutową sztywną (R).
Zastosowanie Przeznaczone do połączeń wewnętrznych w miejscach suchych. Do układania na stałe w innych instalacjach powierzchniowych lub osadzonych w podłożu rurkach instalacyjnych izolacyjnych lub metalowych.

H07G-K – 450/750V

 • H07G-K – 450/750V
Opis H07G-K – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 450/750V (07), o izolacji z gumy ciepłoodpornej (G) z żyłą wielodrutową giętką (K).
Zastosowanie Przeznaczone do połączeń wewnętrznych w miejscach suchych. Do układania na stałe w innych instalacjach powierzchniowych lub osadzonych w podłożu rurkach instalacyjnych izolacyjnych lub metalowych.

H05G-U

 • H05G-U
Opis H05G-U – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/500V (05), o izolacji z gumy ciepłoodpornej (G) z żyłą jednodrutową (U).
Zastosowanie Przewody przeznaczone do montowania wewnątrz urządzeń i w oprawach oświetleniowych. Do układania na stałe w rurach instalacyjnych lub innych osłonach przewodów, wyłącznie do obwodów sygnalizacyjnych lub sterujących.

H05G-K – 300/500V

 • H05G-K – 300/500V
Opis H05G-K – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/500V (05), o izolacji z gumy ciepłoodpornej (G) z żyłą wielodrutową giętką (K).
Zastosowanie Przewody przeznaczone do montowania wewnątrz urządzeń i w oprawach oświetleniowych. Do układania na stałe w rurach instalacyjnych lub innych osłonach przewodów, wyłącznie do obwodów sygnalizacyjnych lub sterujących.

H05Z-U

 • H05Z-U
Opis H05Z-U, H05Z-K – Przewody jednożyłowe, bez powłoki single nadają się do instalowania w rurze elektroinstalacyjnej lub pod tynkiem jednak tylko dla obwodów prądu sygnałowego i sterowniczego.
Zastosowanie Przewody jednożyłowe, bez powłoki szczególnie odpowiednie gdzie wymagane jest niskie wydzielanie dymów i gazów korozyjnych w razie pożaru.

H05Z-K – 300/500V

 • H05Z-K – 300/500V
Opis H05Z-U, H05Z-K – Przewody jednożyłowe, bez powłoki single nadają się do instalowania w rurze elektroinstalacyjnej lub pod tynkiem jednak tylko dla obwodów prądu sygnałowego i sterowniczego.
Zastosowanie Przewody jednożyłowe, bez powłoki szczególnie odpowiednie gdzie wymagane jest niskie wydzielanie dymów i gazów korozyjnych w razie pożaru.

H07Z-U

 • H07Z-U
Opis H07Z-U, H07Z-R, H07Z-K – Przewody jednożyłowe, bez powłoki nadają się do układania na stałe w instalacjach oświetleniowych lub w przyrządach sterowniczych do 1000V napięcia przemiennego.
Zastosowanie Przewody jednożyłowe, bez powłoki szczególnie odpowiednie gdzie wymagane jest niskie wydzielanie dymów i gazów korozyjnych w razie pożaru.

H07Z-R

 • H07Z-R
Opis H07Z-U, H07Z-R, H07Z-K – Przewody jednożyłowe, bez powłoki nadają się do układania na stałe w instalacjach oświetleniowych lub w przyrządach sterowniczych do 1000V napięcia przemiennego.
Zastosowanie Przewody jednożyłowe, bez powłoki szczególnie odpowiednie gdzie wymagane jest niskie wydzielanie dymów i gazów korozyjnych w razie pożaru.

H07Z-K – 450/750V

 • H07Z-K – 450/750V
Opis H07Z-U, H07Z-R, H07Z-K – Przewody jednożyłowe, bez powłoki nadają się do układania na stałe w instalacjach oświetleniowych lub w przyrządach sterowniczych do 1000V napięcia przemiennego.
Zastosowanie Przewody jednożyłowe, bez powłoki szczególnie odpowiednie gdzie wymagane jest niskie wydzielanie dymów i gazów korozyjnych w razie pożaru.

LgYcyw 3,6/6kV

 • LgYcyw 3,6/6kV
Opis LgYcyw – przewód z żyłą miedzianą wielodrutową (L) giętką (g), o izolacji z polwinitu ciepłoodpornego (Yc) i osłonie polwinitowej (y), wysokiego napięcia (w)
Zastosowanie Do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych.

LgGwg 3,6/6kV

 • LgGwg 3,6/6kV
Opis LgGwg – przewód o żyle miedzianej wielodrutowej (L) giętkiej (g), o izolacji gumowej (G) i osłonie gumowej (g), wysokiego napięcia (w).
Zastosowanie Do układania na stałe w pomieszczeniach suchych w przypadku narażenia na drgania i wibracje.

LgGbyw 3,6/6kV

 • LgGbyw 3,6/6kV
Opis LgGbyw – przewód o żyle miedzianej wielodrutowej (L) giętkiej (g), o izolacji z gumy ciepłoodpornej (Gb) i osłonie polwinitowej (y), wysokiego napięcia (w)
Zastosowanie Do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych.

YDY

 • YDY
Opis YDY – przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y).
Zastosowanie Do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych na tynku i pod Tynkiem.

YDYżo 450/750V

 • YDYżo 450/750V
Opis YDYżo – przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y) (z żyłą zielono-żółtą).
Zastosowanie Do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych na tynku i pod Tynkiem.

YLY

 • YLY
Opis YLY – przewód o żyłach miedzianych wielodrutowych (L) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y).
Zastosowanie Do układania na stałe w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, szczególnie na konstrukcjach stalowych, korpusach maszyn itp.

YLYżo 0,6/1kV

 • YLYżo 0,6/1kV
Opis YLYżo – przewód o żyłach miedzianych wielodrutowych (L) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y) (z żyłą zielono-żółtą).
Zastosowanie Do układania na stałe w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, szczególnie na konstrukcjach stalowych, korpusach maszyn itp.

YLYu

 • YLYu
Opis YLYu – przewód o żyłach miedzianych wielodrutowych (L) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y) uzbrojony (u).
Zastosowanie Do układania na stałe w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, szczególnie na konstrukcjach stalowych, korpusach maszyn, w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne.

YLYużo

 • YLYużo
Opis YLYużo – przewód o żyłach miedzianych wielodrutowych (L) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y) uzbrojony (u) (z żyłą zielono-żółtą).
Zastosowanie Do układania na stałe w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, szczególnie na konstrukcjach stalowych, korpusach maszyn, w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne.

YLYuy

 • YLYuy
Opis YLYuy – przewód o żyłach miedzianych wielodrutowych (L) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y) uzbrojony (u), o osłonie polwinitowej (y).
Zastosowanie Do układania na stałe w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, szczególnie na konstrukcjach stalowych, korpusach maszyn, w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne.

YLYuyżo 0,6/1kV

 • YLYuyżo 0,6/1kV
Opis YLYuyżo 0,6/1kV – przewód o żyłach miedzianych wielodrutowych (L) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y) uzbrojony (u), o osłonie polwinitowej (y) (żyłą zielono-żółtą).
Zastosowanie Do układania na stałe w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, szczególnie na konstrukcjach stalowych, korpusach maszyn, w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne.

YDYp

 • YDYp
Opis YDYp – przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y), płaski (p).
Zastosowanie Do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych na tynku i pod tynkiem.

YDYpżo 300/500V

 • YDYpżo 300/500V
Opis YDYpżo 300/500V – przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y), płaski (p) (z żyłą ochronną zielono-żółtą).
Zastosowanie Do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych na tynku i pod tynkiem.

YDYp

 • YDYp
Opis YDYp – przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y), płaski (p).
Zastosowanie Do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych na tynku i pod tynkiem.

YDYpżo 450/750V

 • YDYpżo 450/750V
Opis YDYp – przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y), płaski (p).
Zastosowanie Do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych na tynku i pod tynkiem.

YDYt

 • YDYt
Opis YDYt – przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y), wtynkowy (t).
Zastosowanie Do układania na stałe bezpośrednio w tynku lub pod tynkiem w pomieszczeniach suchych.

YDYtżo 300/500V

 • YDYtżo 300/500V
Opis YDYtżo 300/500V – przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y), wtynkowy (t) (z żyłą ochronną zielono-żółtą).
Zastosowanie Do układania na stałe bezpośrednio w tynku lub pod tynkiem w pomieszczeniach suchych.

YDYt

 • YDYt
Opis YDYt – przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y), wtynkowy (t).
Zastosowanie Do układania na stałe bezpośrednio w tynku lub pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.

YDYtżo 450/750V

 • YDYtżo 450/750V
Opis YDYtżo 450/750V – przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y), wtynkowy (t) (z żyłą ochronną zielono-żółtą).
Zastosowanie Do układania na stałe bezpośrednio w tynku lub pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.

YDY

 • YDY
Opis YDY – przewód o żyle miedzianej jednodrutowej (D) lub wielodrutowej (L) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i powłoce polwinitowej (Y).
Zastosowanie Do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych w pomieszczeniach suchych i wilgotnych nad tynkiem i pod tynkiem.

YLY

 • YLY
Opis YLY – przewód o żyle miedzianej jednodrutowej (D) lub wielodrutowej (L) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i powłoce polwinitowej (Y).
Zastosowanie Do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych w pomieszczeniach suchych i wilgotnych nad tynkiem i pod tynkiem.

YDYżo

 • YDYżo
Opis YDYżo – przewód o żyle miedzianej jednodrutowej (D) lub wielodrutowej (L) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i powłoce polwinitowej (Y) (z żyłą ochronną zielono-żółtą).
Zastosowanie Do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych w pomieszczeniach suchych i wilgotnych nad tynkiem i pod tynkiem.

YLYżo

 • YLYżo
Opis YLYżo – przewód o żyle miedzianej jednodrutowej (D) lub wielodrutowej (L) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i powłoce polwinitowej (Y) (z żyłą ochronną zielono-żółtą).
Zastosowanie Do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych w pomieszczeniach suchych i wilgotnych nad tynkiem i pod tynkiem.

YDYp

 • YDYp
Opis YDYp – przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i powłoce polwinitowej (Y), płaski (p).
Zastosowanie Do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych w pomieszczeniach suchych i wilgotnych nad tynkiem i pod tynkiem.

YDYpżo – 450/750V

 • YDYpżo – 450/750V
Opis YDYpżo – 450/750V – przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i powłoce polwinitowej (Y), płaski (p) (z żyłą ochronną zielono-żółtą).
Zastosowanie Do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych w pomieszczeniach suchych i wilgotnych nad tynkiem i pod tynkiem.

YDY

 • YDY
Opis YDY – przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y).
Zastosowanie Do układania na stałe w pomieszczeniach suchych pod i nad tynkiem.

YDYżo – 300/500V

 • YDYżo – 300/500V
Opis YDYżo – 300/500V – przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y) (z żyłą ochronną zielono-żółtą).
Zastosowanie Do układania na stałe w pomieszczeniach suchych pod i nad tynkiem.

YLY

 • YLY
Opis YLY – przewód o żyłach miedzianych wielodrutowych (L) o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y).
Zastosowanie Do układania na stałe w pomieszczeniach suchych pod i nad tynkiem.

YLYżo 300/500V

 • YLYżo 300/500V
Opis YLYżo 300/500V – przewód o żyłach miedzianych wielodrutowych (L) o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y) (z żyłą ochronną zielono-żółtą).
Zastosowanie Do układania na stałe w pomieszczeniach suchych pod i nad tynkiem.

NYM-O

 • NYM-O
Opis Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce PVC, bez żyły zielono-żółtej (O) lub z żyłą zielono-żółtą (J).
Zastosowanie Do układania na stałe w pomieszczeniach suchych pod i nad tynkiem.

NYM-J – 300/500V

 • NYM-J – 300/500V
Opis Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce PVC, bez żyły zielono-żółtej (O) lub z żyłą zielono-żółtą (J).
Zastosowanie Do układania na stałe w pomieszczeniach suchych pod i nad tynkiem.

NSGAFÖU 0,6/1kV

 • NSGAFÖU 0,6/1kV
Opis Brak informacji
Zastosowanie Przewody przeznaczone są do ułożenia na stałe w pojazdach szynowych, w rurach i zamkniętych kanałach.

NSGAFÖU 1,8/3kV i 3,6/6kV

 • NSGAFÖU 1,8/3kV i 3,6/6kV
Opis Brak informacji
Zastosowanie Przewody przeznaczone są do ułożenia na stałe w pojazdach szynowych, w rurach i zamkniętych kanałach. Przewody na napięcie 1,8/3 kV mogą być stosowane w urządzeniach sterowniczych i rozdzielaczach do 1000V. W układach zasilających i łączeniowych ten typ przewodu daje dużą odporność na przeciążenia zwarciowe i ziemnozwarciowe.

Dgs / SID 300/500V

 • Dgs / SID 300/500V
Opis DGs – przewód o żyle miedzianej jednodrutowej (D) o izolacji z gumy silikonowej (Gs)
Zastosowanie Przeznaczone do układania na stałe w miejscach o wysokiej temperaturze otoczenia.

Dgs 450/750V

 • Dgs 450/750V
Opis DGs – przewód o żyle miedzianej jednodrutowej (D) o izolacji z gumy silikonowej (Gs).
Zastosowanie Przeznaczone do układania na stałe w miejscach o wysokiej temperaturze otoczenia.

Lgs / SIF 300/500V

 • Lgs / SIF 300/500V
Opis LGs – przewód o żyle miedzianej wielodrutowej (L) o izolacji z gumy silikonowej (Gs).
Zastosowanie Przeznaczone do stosowania w miejscach o wysokiej temperaturze otoczenia, do wewnętrznego okablowania opraw oświetleniowych, urządzeń sterowniczych i rozdzielaczy oraz urządzeń grzejnych.

Lgs 450/750V

 • Lgs 450/750V
Opis LGs – przewód o żyle miedzianej wielodrutowej (L) o izolacji z gumy silikonowej (Gs).
Zastosowanie Przeznaczone do stosowania w miejscach o wysokiej temperaturze otoczenia, do wewnętrznego okablowania opraw oświetleniowych, urządzeń sterowniczych i rozdzielaczy oraz urządzeń grzejnych.

Lgsd 450/750V

 • Lgsd 450/750V
Opis LGs – przewód o żyle miedzianej wielodrutowej (L) o izolacji z gumy silikonowej (Gs), wzmocnionej (d).
Zastosowanie Przeznaczone do stosowania w miejscach o wysokiej temperaturze otoczenia, do wewnętrznego okablowania opraw oświetleniowych, urządzeń sterowniczych i rozdzielaczy oraz urządzeń grzejnych, w warunkach zwiększonego narażenia na uszkodzenia mechaniczne.

Lgs-M 250 i 750V

 • Lgs-M 250 i 750V
Opis LGs-M – przewód o żyle miedzianej wielodrutowej (L) o izolacji z gumy silikonowej (Gs), do maszyn elektrycznych [M].
Zastosowanie Do połączeń i wyprowadzeń uzwojeń maszyn i aparatów elektrycznych.

SIAF-THT 300/500V

 • SIAF-THT 300/500V
Opis Brak informacji
Zastosowanie Do połączeń wewnętrznych w urządzeniach, narzędziach i sprzęcie gospodarstwa domowego, które pracują okresowo w temperaturze 220°C.

H05S-U 300/500V

 • H05S-U 300/500V
Opis H05S-U – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H), na napięcie 300/500V (05), o izolacji z gumy silikonowej (S), o żyle miedzianej jednodrutowej (U).
Zastosowanie Przeznaczone do układania na stałe w miejscach o wysokiej temperaturze otoczenia.

H05S-K 300/500V

 • H05S-K 300/500V
Opis H05S-K – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H), na napięcie 300/500V (05), o izolacji z gumy silikonowej (S), o żyle miedzianej wielodrutowej giętkiej (K).
Zastosowanie Przeznaczone do układania na stałe w miejscach o wysokiej temperaturze otoczenia.

Lgsw 20kV

 • Lgsw 20kV
Opis LGsw – przewód o żyle miedzianej wielodrutowej (L) o izolacji z gumy silikonowej (Gs), wysokonapięciowy (w).
Zastosowanie Przeznaczone do zasilania kenotronów, na napięcie stałe do 20 kV.

GsLGs / SIHF 300/500V

 • GsLGs / SIHF 300/500V
Opis GsLGs – przewód o żyle miedzianej wielodrutowej (L), o izolacji z gumy silikonowej (Gs) i powłoce z gumy silikonowej (Gs).
Zastosowanie Przeznaczone do pracy w warunkach o bardzo wysokiej temperaturze lub bardzo niskiej temperaturze otoczenia, zwłaszcza do instalowania w przemyśle stoczniowym, hutach, stalowniach, cementowniach i elektrowniach oraz do przyłączania lamp stosowanych w przemysłowych instalacjach pod warunkiem zastosowania osłony mechanicznej, w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach jak i na wolnym powietrzu, jako ruchomy przewód przyłączeniowy przy niskich obciążeniach mechanicznych.

GsLGs 450/750V

 • GsLGs 450/750V
Opis GsLGs – przewód o żyle miedzianej wielodrutowej (L), o izolacji z gumy silikonowej (Gs) i powłoce z gumy silikonowej (Gs).
Zastosowanie Przeznaczone do pracy w warunkach o bardzo wysokiej temperaturze lub bardzo niskiej temperaturze otoczenia, zwłaszcza do instalowania w przemyśle stoczniowym, hutach, stalowniach, cementowniach i elektrowniach oraz do przyłączania lamp stosowanych w przemysłowych instalacjach pod warunkiem zastosowania osłony mechanicznej, w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach jak i na wolnym powietrzu, jako ruchomy przewód przyłączeniowy przy niskich obciążeniach mechanicznych.

HO5SS-F 300/500V

 • HO5SS-F 300/500V
Opis H05SS-F – przewód wykonany wg. normy zharmonizowanej (H), na napięcie 300/500V (05), o izolacji z gumy silikonowej (S) i powłoce z gumy silikonowej (S), z żyłami giętkimi (F).
Zastosowanie Przeznaczone do pracy w warunkach o bardzo wysokiej temperaturze lub bardzo niskiej temperaturze otoczenia, zwłaszcza do instalowania w przemyśle stoczniowym, hutach, stalowniach, cementowniach i elektrowniach oraz do przyłączania lamp stosowanych w przemysłowych instalacjach pod warunkiem zastosowania osłony mechanicznej, w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach jak i na wolnym powietrzu, jako ruchomy przewód przyłączeniowy przy niskich obciążeniach mechanicznych.

OGŁ 0,6/1kV

 • OGŁ 0,6/1kV
Opis OGŁ – przewód o żyłach miedzianych, o izolacji i oponie gumowej (O), do silników głębinowych (GŁ)
Zastosowanie Do zasilania silników elektrycznych pomp głębinowych pracujących w klimacie umiarkowanym.

OGŁtr 0,6/1kV

 • OGŁtr 0,6/1kV
Opis OGŁtr – przewód o żyłach miedzianych, o izolacji i oponie gumowej (O), z powłoką wypełniającą, do silników głębinowych (GŁ), o zwiększonej odporności na narażenia występujące w warunkach użytkowania (tr).
Zastosowanie Do zasilania silników elektrycznych pomp głębinowych pracujących w klimacie umiarkowanym.

OGŁp 0,6/1kV

 • OGŁp 0,6/1kV
Opis OGŁp – przewód o żyłach miedzianych, o izolacji i oponie gumowej (O), do silników głębinowych (GŁ), płaski (p).
Zastosowanie Do zasilania silników elektrycznych pomp głębinowych pracujących w klimacie umiarkowanym.

NSHTÖU-J 0,6/1kV

 • NSHTÖU-J 0,6/1kV
Opis Brak informacji
Zastosowanie Przewody stosuje się tam gdzie w czasie pracy występuje częste nawijanie i odwijanie, szczególnie przy równoczesnym obciążeniu rozciągającym i / lub obciążeniu skręcającym i / lub z przymusowym prowadzeniem przewodu. Doskonały do stosowania w budownictwie, kopalniach, ruchomych kombajnach, dźwigach, przenośnikach, przy wysokich obciążeniach mechanicznych, szczególnie przy wysokich dynamicznych obciążeniach rozciągających, np. przy dużym Przyspieszeniu.

NSSHÖU 0,6/1kV

Opis Brak informacji
Zastosowanie Przewody przeznaczone do bardzo dużych obciążeń mechanicznych, w instalacjach stałych i ruchomych jako przewód zasilający urządzenia dużej mocy np. w kopalniach odkrywkowych, w wyrobiskach, na miejscach budów i w przemyśle maszynowym, w suchych i wilgotnych pomieszczeniach i na wolnym powietrzu. Jest bardzo odporny mechanicznie. Charakteryzuje się dużą odpornością na wilgoć.

OD

 • OD
Opis OD – przewód oponowy (O) o żyłach miedzianych oraz o izolacji gumowej i oponie z gumy zwykłej, do urządzeń dźwigowych (D).
Zastosowanie Do dźwigów pracujących w klimacie umiarkowanym oraz w klimatach tropikalnych.

OnD

 • OnD
Opis OnD – przewód oponowy (O) o żyłach miedzianych oraz o izolacji gumowej i oponie z gumy nierozprzestrzeniającej płomienia i olejoodpornej (n) do urządzeń dźwigowych (D).
Zastosowanie Do dźwigów pracujących w klimacie umiarkowanym oraz w klimatach tropikalnych.

Odżo, OnDżo 300/500V, 450/750V

 • Odżo, OnDżo 300/500V, 450/750V
Opis OD – przewód oponowy (O) o żyłach miedzianych oraz o izolacji gumowej i oponie z gumy zwykłej, do urządzeń dźwigowych (D). W przypadku przewodów, w których główny element ma zwiększoną wytrzymałość, symbol przewodu jest uzupełniony literką (D) np. (ODd lub OnDd). Do pracy w warunkach tropikalnych przeznaczone są przewody OnDd i wówczas w symbolu przewodu jest dodane (T) (np. OnDd-T). W przypadku przewodów na napięcie znamionowe 300/500V z żyłą ochronną symbol przewodu należy uzupełnić literkami (żo) (np. OnDżo). Przewody na napięcie znamionowe 450/750 V wykonane są zawsze z żyłą ochronną, wobec czego nie ma potrzeby jej dodatkowego wyróżniania przy zamawianiu.
Zastosowanie Do dźwigów pracujących w klimacie umiarkowanym oraz w klimatach tropikalnych.

H03VV-F /OMY/

 • H03VV-F /OMY/
Opis H03VV-F – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/300V (03) o izolacji polwinitowej (V) i powłoce polwinitowej (V), o żyłach wielodrutowych giętkich (F).
Zastosowanie W pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach, w lekkich warunkach pracy, do lekkich przenośnych urządzeń (np. odbiorniki radiowe, lampy stołowe i stojące, maszyny biurowe). Nie nadaje się do urządzeń cieplnych, kuchennych gotujących i grzewczych. Nie nadaje się do stosowania w instalacjach zewnętrznych na otwartym powietrzu, w budynkach przemysłowych lub rolniczych, do przenośnych narzędzi z wyjątkiem domowych.

H03VVH2-F /OMYp/ 300/300V

 • H03VVH2-F /OMYp/ 300/300V
Opis H03VVH2-F – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/300V (03) o izolacji polwinitowej (V) i powłoce polwinitowej (V) płaski (H2) o żyłach wielodrutowych giętkich (F).
Zastosowanie W pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach, w lekkich warunkach pracy, do lekkich przenośnych urządzeń (np. odbiorniki radiowe, lampy stołowe i stojące, maszyny biurowe). Nie nadaje się do urządzeń cieplnych, kuchennych gotujących i grzewczych. Nie nadaje się do stosowania w instalacjach zewnętrznych na otwartym powietrzu, w budynkach przemysłowych lub rolniczych, do przenośnych narzędzi z wyjątkiem domowych.

H05VV-F /OWY/

 • H05VV-F /OWY/
Opis H05VV-F – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/500V (05) o izolacji polwinitowej (V) i powłoce polwinitowej (V), o żyłach wielodrutowych giętkich (F).
Zastosowanie W pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach; do urządzeń gospodarstwa domowego, również w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, przy średnich obciążeniach mechanicznych (np. pralki, wirówki i lodówki). Może być stosowany do urządzeń kuchennych i grzewczych, pod warunkiem, że nie ma niebezpieczeństwa zetknięcia się z gorącymi elementami i nie jest narażony na inne wpływy ciepła. Nie nadaje się do stosowania w instalacjach zewnętrznych na otwartym powietrzu, w budynkach przemysłowych lub rolniczych do przenośnych narzędzi z wyjątkiem domowych. Dopuszczalny do stosowania w zakładach krawieckich. Może być ułożony na stałe np. w meblach, zabudowach dekoracyjnych, ściankach przestawnych.

H05VVH2-F /OWYp/ 300/500V

 • H05VVH2-F /OWYp/ 300/500V
Opis H05VVH2-F – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/500V (05) o izolacji polwinitowej (V) i powłoce polwinitowej (V) płaski (H2) o żyłach wielodrutowych giętkich (F).
Zastosowanie W pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach; do urządzeń gospodarstwa domowego, również w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, przy średnich obciążeniach mechanicznych (np. pralki, wirówki i lodówki). Może być stosowany do urządzeń kuchennych i grzewczych, pod warunkiem, że nie ma niebezpieczeństwa zetknięcia się z gorącymi elementami i nie jest narażony na inne wpływy ciepła. Nie nadaje się do stosowania w instalacjach zewnętrznych na otwartym powietrzu, w budynkach przemysłowych lub rolniczych do przenośnych narzędzi z wyjątkiem domowych. Dopuszczalny do stosowania w zakładach krawieckich. Może być ułożony na stałe np. w meblach, zabudowach dekoracyjnych, ściankach przestawnych.

H03V2V2-F

 • H03V2V2-F
Opis H03V2V2-F – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/300V (03) o izolacji z polwinitu ciepłoodpornego (V2) i powłoce z polwinitu ciepłoodpornego (V2) o żyłach wielodrutowych giętkich (F).
Zastosowanie W pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach, w lekkich warunkach pracy, do lekkich przenośnych urządzeń (np. odbiorniki radiowe, lampy stołowe i stojące, maszyny biurowe). Nie nadaje się do urządzeń cieplnych, kuchennych gotujących i grzewczych. Nie nadaje się do stosowania w instalacjach zewnętrznych na otwartym powietrzu, w budynkach przemysłowych lub rolniczych, do przenośnych narzędzi z wyjątkiem domowych.

H03V2V2H2-F 300/300V

 • H03V2V2H2-F 300/300V
Opis H03V2V2H2-F – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/300V (03) o izolacji z polwinitu ciepłoodpornego (V2) i powłoce z polwinitu ciepłoodpornego (V2) płaski (H2) o żyłach wielodrutowych giętkich (F).
Zastosowanie W pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach, w lekkich warunkach pracy, do lekkich przenośnych urządzeń (np. odbiorniki radiowe, lampy stołowe i stojące, maszyny biurowe). Nie nadaje się do urządzeń cieplnych, kuchennych gotujących i grzewczych. Nie nadaje się do stosowania w instalacjach zewnętrznych na otwartym powietrzu, w budynkach przemysłowych lub rolniczych, do przenośnych narzędzi z wyjątkiem domowych.

H05V2V2-F

 • H05V2V2-F
Opis H05V2V2-F – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/500V (05) o izolacji z polwinitu ciepłoodpornego (V2) i powłoce z polwinitu ciepłoodpornego (V2), o żyłach wielodrutowych giętkich (F).
Zastosowanie W pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach, również w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, przy średnich obciążeniach mechanicznych. Przy podwyższonej temperaturze otoczenia do urządzeń gospodarstwa domowego. Przewody nadają się do urządzeń grzewczych i kuchennych oraz do stosowania w miejscach o podwyższonej temperaturze (np. oprawy oświetleniowe) tam, gdzie nie ma niebezpieczeństwa zetknięcia z częściami gorącymi. Nie nadaje się do stosowania na otwartym powietrzu, w warsztatach rolniczych lub przemysłowych oraz do przenośnych narzędzi z wyjątkiem domowych.

H05V2V2H2-F 300/500V

 • H05V2V2H2-F 300/500V
Opis H05V2V2-F – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/500V (05) o izolacji H05V2V2H2-F – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/500V (05) o izolacji z polwinitu ciepłoodpornego (V2) i powłoce z polwinitu ciepłoodpornego (V2), płaski (H2) o żyłach wielodrutowych giętkich (F).
Zastosowanie W pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach, również w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, przy średnich obciążeniach mechanicznych. Przy podwyższonej temperaturze otoczenia do urządzeń gospodarstwa domowego. Przewody nadają się do urządzeń grzewczych i kuchennych oraz do stosowania w miejscach o podwyższonej temperaturze (np. oprawy oświetleniowe) tam, gdzie nie ma niebezpieczeństwa zetknięcia z częściami gorącymi. Nie nadaje się do stosowania na otwartym powietrzu, w warsztatach rolniczych lub przemysłowych oraz do przenośnych narzędzi z wyjątkiem domowych.

HO5RR-F 300/500V

 • HO5RR-F 300/500V
Opis H05RR-F – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H), na napięcie 300/500V (05), o izolacji z gumy EPR (R) i powłoce z gumy EPR (R), z żyłami giętkimi (F).
Zastosowanie Przeznaczone do powszechnego stosowania w pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach oraz do zasilania urządzeń gdzie przewody są narażone na małe mechaniczne naprężenia (np. odkurzacze, urządzenia kuchenne, kolby lutownicze, opiekacze).

HO5RN-F 300/500V

 • HO5RN-F 300/500V
Opis H05RN-F – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H), na napięcie 300/500V (05), o izolacji z gumy (R) i powłoce z gumy chloroprenowej nierozprzestrzeniającej płomienia (N) z żyłami giętkimi (F).
Zastosowanie Przeznaczone do powszechnego stosowania w pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach oraz do zasilania urządzeń gdzie przewody są narażone na małe mechaniczne naprężenia (np. odkurzacze, urządzenia kuchenne, kolby lutownicze, opiekacze) i jako przewody przyłączeniowe do urządzeń ogrodowych.

H03RR-H 300/300V

 • H03RR-H 300/300V
Opis Brak informacji
Zastosowanie Przewody przeznaczone do powszechnego stosowania w pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach, oraz do zasilania urządzeń gdzie wymagana jest duża giętkość, które mogą przypadkowo zetknąć się z gorącymi powierzchniami.

H07RN-F 450/750V

 • H07RN-F 450/750V
Opis H07RN-F 3G6 – przewód harmonizowany (H), na napięcie znamionowe 450/750 V (07), o izolacji z kauczuku naturalnego lub syntetycznego (R) i oponie z kauczuku chloroprenowego (N), z żyłami miedzianymi z cienkiego drutu (F). Przewód 3-żyłowy z żyłą zielono-żółtą (G) o przekroju żył 6 mm2.
Zastosowanie Do zasilania przemysłowych i rolniczych odbiorników ruchomych i przenośnych, pracujących w klimacie umiarkowanym.

HO5BB-F 300/500V

 • HO5BB-F 300/500V
Opis H05BB-F – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H), na napięcie 300/500V (05), o izolacji z ciepłoodpornej gumy EPR (B) i powłoce z ciepłoodpornej gumy EPR (B), z żyłami giętkimi (F).
Zastosowanie Przeznaczone do powszechnego stosowania w pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach, oraz do zasilania urządzeń gdzie przewody są narażone na małe naprężenia mechaniczne (np. urządzenia kuchenne, kolby lutownicze, opiekacze) również do stosowania w niskiej temperaturze. Nie nadają się do ciągłej eksploatacji na otwartym powietrzu, w warsztatach rolniczych lub przemysłowych oraz do zasilania przenośnych narzędzi z wyjątkiem Domowych.

HO7BB-F 450/750V

 • HO7BB-F 450/750V
Opis H07BB-F – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H), na napięcie 450/750V (07), o izolacji z ciepłoodpornej gumy EPR (B) i powłoce z ciepłoodpornej gumy EPR (B), z żyłami giętkimi (F).
Zastosowanie Przewody przeznaczone do urządzeń warsztatowych przemysłowych i rolniczych, kotłów, grzejników elektrycznych, lamp przenośnych, narzędzi elektrycznych takich jak wiertarki, piły tarczowe, domowe narzędzia elektryczne, a także przenośne silniki lub maszyny na placach budów lub w gospodarstwach rolnych itp., także do układania na stałe w tymczasowych budynkach i barakach w celu zasilania. Nadają się do oprzewodowania elementów konstrukcyjnych w urządzeniach dźwigowych, maszyn itp. Do stosowania w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach. Również do stosowania w niskiej temperaturze na otwartym powietrzu do przyczep turystycznych, do ogrzewaczy samochodowych i na kempingach. Stosowanie przy napięciach do 1000V prądu przemiennego jest dopuszczalne w stałych zabezpieczonych instalacjach (w rurce instalacyjnej lub urządzeniach), a także do połączeń silników dźwigowych lub podobnych.

HO5BN4-F 300/500V

 • HO5BN4-F 300/500V
Opis H05BN4-F – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H), na napięcie 300/500V (05), o izolacji z ciepłoodpornej gumy EPR (B) i powłoce z ciepłoodpornej gumy olejoodpornej i nierozprzestrzeniającej płomienia (N4), z żyłami giętkimi (F).
Zastosowanie Przewody przeznaczone do powszechnego stosowania w pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach, oraz do zasilania urządzeń gdzie przewody są narażone na małe naprężenia mechaniczne (np. urządzenia kuchenne, kolby lutownicze, opiekacze) również do stosowania w niskiej temperaturze. Nie nadają się do ciągłej eksploatacji na otwartym powietrzu, w warsztatach rolniczych lub przemysłowych oraz do zasilania przenośnych narzędzi z wyjątkiem Domowych.

HO7BN4-F 450/750V

 • HO7BN4-F 450/750V
Opis H07BN4-F – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H), na napięcie 450/750V(07), o izolacji z ciepłoodpornej gumy EPR (B) i powłoce z ciepłoodpornej gumy EPR (B), z żyłami giętkimi (F).
Zastosowanie Przewody przeznaczone do urządzeń warsztatowych przemysłowych i rolniczych, kotłów, grzejników elektrycznych, lamp przenośnych, narzędzi elektrycznych takich jak wiertarki, piły tarczowe, domowe narzędzia elektryczne, a także przenośne silniki lub maszyny na placach budów lub w gospodarstwach rolnych itp., także do układania na stałe w tymczasowych budynkach i barakach w celu zasilania. Nadają się do oprzewodowania elementów konstrukcyjnych w urządzeniach dźwigowych, maszyn itp. Do stosowania w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach. Również do stosowania w niskiej temperaturze na otwartym powietrzu do przyczep turystycznych, do ogrzewaczy samochodowych i na kempingach. Stosowanie przy napięciach do 1000V prądu przemiennego jest dopuszczalne w stałych zabezpieczonych instalacjach (w rurce instalacyjnej lub urządzeniach), a także do połączeń silników dźwigowych lub podobnych.

HO7ZZ-F 450/750V

 • HO7ZZ-F 450/750V
Opis H07ZZ-F – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H), na napięcie 450/750V (07), o izolacji z usieciowanej mieszanki poliolefinowej o małej emisji dymów i gazów korozyjnych (Z) i powłoce z usieciowanej mieszanki poliolefinowej o małej emisji dymów i gazów korozyjnych (Z), z żyłami giętkimi (F).
Zastosowanie Do eksploatacji w instalacjach wnętrzowych oraz tymczasowych na otwartym powietrzu, szczególnie w warunkach, w których jest wymagana niska emisja dymu i gazów korozyjnych w przypadku palenia się. Nie nadaje się do ciągłej eksploatacji na otwartym powietrzu.

HO7RN8-F 450/750V

 • HO7RN8-F 450/750V
Opis H07RN8-F – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H), na napięcie 450/750V (07), o izolacji z gumy EPR (R) i powłoce ze specjalnej wodoodpornej mieszanki chloroprenowej (N8), z żyłami giętkimi (F).
Zastosowanie Do mokrych i wilgotnych warunków zewnętrznych, przy średnich narażeniach mechanicznych, np. do urządzeń warsztatowych, przemysłowych i rolniczych. Przewody szczególnie zalecane do zastosowania w słodkiej wodzie o temperaturze do 40oC i na głębokości do 10 m, jak np. połączenie pomp głębinowych lub do podobnych zastosowań. Nie są odpowiednie do podwodnego przesyłu energii elektrycznej, w instalacjach w kanałach wodnych lub gdzie możliwe jest wystąpienie mechanicznego uszkodzenia i spowodowanie niebezpieczeństwa.

HO1N2-D 100/100V

 • HO1N2-D 100/100V
Opis HO1N2-D – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 100/100V (01), o powłoce z gumy chloroprenowej (N2), z żyłami o normalnej giętkości (D).
Zastosowanie Do łączenia aparatów spawalniczych z uchwytem elektrody i spawanym przedmiotem, w otoczeniu suchym i wilgotnym, wewnątrz i na zewnątrz, w warsztatach rzemieślniczych lub rolnych, stoczniach, placach budów.

HO1N2-E 100/100V

 • HO1N2-E 100/100V
Opis HO1N2-E – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 100/100V (01), o powłoce z gumy chloroprenowej (N2), z żyłami o zwiększonej giętkości (E).
Zastosowanie Do łączenia aparatów spawalniczych z uchwytem elektrody i spawanym przedmiotem, w otoczeniu suchym i wilgotnym, wewnątrz i na zewnątrz, w warsztatach rzemieślniczych lub rolnych, stoczniach, placach budów.

HO5BQ-F 300/500V

 • HO5BQ-F 300/500V
Opis H05BQ-F – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H), na napięcie 300/500V (05), o izolacji z ciepłoodpornej gumy EPR (B) i powłoce z poliuretanu (Q), z żyłami giętkimi (F).
Zastosowanie Przewody posiadające powłokę z poliuretanu charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na ścieranie oraz oleje, rozpuszczalniki, ścieki, tlen, ozon, oddziaływanie warunków atmosferycznych. Przeznaczone do stosowania wszędzie tam, gdzie występuje duże narażenie na uszkodzenia mechaniczne (ciągnienie, wleczenie, przesuwanie, przeginanie), w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach oraz na terenach otwartych. Służą do przyłączania urządzeń przemysłowych i rolniczych, narzędzi elektrycznych takich jak wiertarki i piły tarczowe, a także przenośne silniki lub maszyny na placach budów, w gospodarstwach rolnych i stoczniach, nadają się do stosowania w chłodniach, mogą być również układane na stałe jako przewody instalacyjne.

HO7BQ-F 450/750V

 • HO7BQ-F 450/750V
Opis H07BQ-F – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H), na napięcie 450/750V (07), o izolacji z ciepłoodpornej gumy EPR (B) i powłoce z poliuretanu (Q), z żyłami giętkimi (F).
Zastosowanie Przewody posiadające powłokę z poliuretanu charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na ścieranie oraz oleje, rozpuszczalniki, ścieki, tlen, ozon, oddziaływanie warunków atmosferycznych. Przeznaczone do stosowania wszędzie tam, gdzie występuje duże narażenie na uszkodzenia mechaniczne (ciągnienie, wleczenie, przesuwanie, przeginanie), w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach oraz na terenach otwartych. Służą do przyłączania urządzeń przemysłowych i rolniczych, narzędzi elektrycznych takich jak wiertarki i piły tarczowe, a także przenośne silniki lub maszyny na placach budów, w gospodarstwach rolnych i stoczniach, nadają się do stosowania w chłodniach, mogą być również układane na stałe jako przewody instalacyjne.

YKY1)

 • YKY1)
Opis YKY – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y). Palność IEC 60332-1-2
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie energetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi.

YKY-żo1)

 • YKY-żo1)
Opis YKY-żo – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y). Palność IEC 60332-1-2 (z żyłą ochronną zielono-żółtą).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie energetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi.

YnKY1) – 0,6/1kV

 • YnKY1) – 0,6/1kV
Opis YnKY1) – 0,6/1kV – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y). Palność IEC 60332-1-2 (z powłoką nierozprzestrzeniającą płomienia (Yn). Palność IEC 60332-3-24.
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie energetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi.

YKXS

 • YKXS
Opis Brak informacji
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Mogą być układane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu.

XKXS

 • XKXS
Opis Brak informacji
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Mogą być układane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu.

YkwXS

 • YkwXS
Opis Brak informacji
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Mogą być układane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu.

XkwXS – 0,6/1kV

 • XkwXS – 0,6/1kV
Opis Brak informacji
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Mogą być układane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu.

yKYFoY

 • yKYFoY
Opis yKYFoY – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i wytłoczonej powłoce wypełniającej (y) opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo) z wytłoczoną na pancerz zewnętrzną powłoką polwinitową (Y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

yKYFoY-żo – 0,6/1kV

 • yKYFoY-żo – 0,6/1kV
Opis yKYFoY-żo – 0,6/1kV – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i wytłoczonej powłoce wypełniającej (y) opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo) z wytłoczoną na pancerz zewnętrzną powłoką polwinitową (Y) (z żyłą ochronną zielono-żółtą).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

YKYFoy

 • YKYFoy
Opis YKYFoy – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo) z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

YKYFoy-żo – 0,6/1kV

 • YKYFoy-żo – 0,6/1kV
Opis YKYFoy-żo – 0,6/1kV – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo) z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y) (z żyłą ochroną zielono-żółtą).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

yKYFpY

 • yKYFpY
Opis yKYFpY – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i wytłoczonej powłoce wypełniającej (y) opancerzony drutami stalowymi płaskimi (Fp) z wytłoczoną na pancerz powłoką polwinitową (Y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

yKYFpY-żo 0,6/1kV

 • yKYFpY-żo 0,6/1kV
Opis yKYFpy-żo 0,6/1kV – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i wytłoczonej powłoce wypełniającej (y) opancerzony drutami stalowymi płaskimi (Fp) z wytłoczoną na pancerz powłoką polwinitową (Y) (z żyłą ochronną zielono-żółtą).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

YKYFpy

 • YKYFpy
Opis YKYFpy – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) opancerzony drutami stalowymi płaskimi (Fp) z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

YKYFpy-żo 0,6/1kV

 • YKYFpy-żo 0,6/1kV
Opis YKYFpy-żo 0,6/1kV – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) opancerzony drutami stalowymi płaskimi (Fp) z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y) (z żyłą ochronną zielono-żółtą).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

yKYFtlY

 • yKYFtlY
Opis yKYFtlY – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i wytłoczonej powłoce wypełniającej (y), opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl) z wytłoczoną na pancerz zewnętrzną powłoką polwinitową (Y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

yKYFtlY-żo 0,6/1kV

 • yKYFtlY-żo 0,6/1kV
Opis yKYFtlY-żo 0,6/1kV – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i wytłoczonej powłoce wypełniającej (y), opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl) z wytłoczoną na pancerz zewnętrzną powłoką polwinitową (Y) (z żyłą ochronną zielono-żółtą).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

YKYFtly

 • YKYFtly
Opis YKYFtly – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y), powłoce polwinitowej (Y) opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl) z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

yKYFtly-żo 0,6/1kV

 • yKYFtly-żo 0,6/1kV
Opis yKYFtly-żo 0,6/1kV – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y), powłoce polwinitowej (Y) opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl) z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y) (z żyłą ochronną zielono-żółtą).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

yKYektmY

 • yKYektmY
Opis yKYektmY – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i wytłoczonej powłoce wypełniającej (y), ekranowany taśmami miedzianymi (ektm) z wytłoczoną na pancerz zewnętrzną powłoką polwinitową (Y).
Zastosowanie Do energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych oraz do przesyłu energii.

yKYekY1)

 • yKYekY1)
Opis yKYekY – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i wytłoczonej powłoce wypełniającej (y), ekranowany drutami miedzianymi (ek) z wytłoczoną na ekran zewnętrzną powłoką polwinitową (Y).
Zastosowanie Do energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych oraz do przesyłu energii.

yKYektmY-żo

 • yKYektmY-żo
Opis yKYektmY-żo – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i wytłoczonej powłoce wypełniającej (y), ekranowany taśmami miedzianymi (ektm) z wytłoczoną na pancerz zewnętrzną powłoką polwinitową (Y) (z żyłą ochronną zielono-żółtą).
Zastosowanie Do energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych oraz do przesyłu energii.

yKYekY-żo1) – 0,6/1kV

 • yKYekY-żo1) – 0,6/1kV
Opis yKYekY-żo1) – 0,6/1kV – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i wytłoczonej powłoce wypełniającej (y), ekranowany drutami miedzianymi (ek) z wytłoczoną na ekran zewnętrzną powłoką polwinitową (Y) (z żyłą ochronną zielono-żółtą).
Zastosowanie Do energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych oraz do przesyłu energii.

YKYektmy

 • YKYektmy
Opis YKYektmy – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) ekranowany taśmami miedzianymi (ektm) z wytłoczoną na ekran polwinitową osłoną ochronną (y).
Zastosowanie Do energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych oraz do przesyłu energii.

YKYektmy-żo

 • YKYektmy-żo
Opis YKYektmy-żo – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) ekranowany taśmami miedzianymi (ektm) z wytłoczoną na ekran polwinitową osłoną ochronną (y) (z żyłą ochronną zielono – żółtą).
Zastosowanie Do energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych oraz do przesyłu energii.

YKYeky1) – 0,6/1kV

 • YKYeky1) – 0,6/1kV
Opis YKYeky – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) ekranowany drutami miedzianymi (ek) z wytłoczoną na ekran polwinitową osłoną ochronną (y).
Zastosowanie Do energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych oraz do przesyłu energii.

yKYekY-żo1) – 0,6/1kV

 • yKYekY-żo1) – 0,6/1kV
Opis YKYeky-żo1) – 0,6/1kV – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) ekranowany drutami miedzianymi (ek) z wytłoczoną na ekran polwinitową osłoną ochronną (y) (z żyłą ochronną zielono-żółtą).
Zastosowanie Do energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych oraz do przesyłu energii.

YAKY1)

 • YAKY1)
Opis YAKY – kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A) o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi.

YAKY-żo1) 0,6/1kV

 • YAKY-żo1) 0,6/1kV
Opis YAKY-żo1) 0,6/1kV – kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A) o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) (z żyłą ochronną zielono-żółtą).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi.

YAKXS

 • YAKXS
Opis Brak informacji
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej Mogą być układane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu.

XAKXS – 0,6/1kV

 • XAKXS – 0,6/1kV
Opis Brak informacji
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej Mogą być układane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu.

YAKwXS

 • YAKwXS
Opis Brak informacji
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej Mogą być układane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu.

XAKwXS – 0,6/1kV

 • XAKwXS – 0,6/1kV
Opis Brak informacji
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej Mogą być układane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu.

YAKY

 • YAKY
Opis YAKY – kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A) o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) – palność IEC 60332-1-2.
Zastosowanie Do wykonania elektroenergetycznych linii kablowych w systemie pięcioprzewodowym.

YAKY-żo

 • YAKY-żo
Opis YAKY-żo – kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A) o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) – palność IEC 60332-1-2 (z żyłą zielono-żółtą).
Zastosowanie Do wykonania elektroenergetycznych linii kablowych w systemie pięcioprzewodowym.

YnAKY– 0,6/1kV

 • YnAKY– 0,6/1kV
Opis YnAKY – kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A) o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) – palność IEC 60332-1-2 (z powłoką nierozprzestrzeniającą płomienia (Yn) – palność IEC 60332-3-24).
Zastosowanie Do wykonania elektroenergetycznych linii kablowych w systemie pięcioprzewodowym.

yAKYFoY

 • yAKYFoY
Opis yAKYFoY – kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A) o izolacji polwinitowej (Y) i wytłoczonej literowej powłoce kabla wypełniającej (y) opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo) z wytłoczoną na pancerz zewnętrzną powłoką polwinitową (Y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

yAKYFoY-żo – 0,6/1kV

 • yAKYFoY-żo – 0,6/1kV
Opis yAKYFoY-żo – 0,6/1kV – kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A) o izolacji polwinitowej (Y) i wytłoczonej literowej powłoce kabla wypełniającej (y) opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo) z wytłoczoną na pancerz zewnętrzną powłoką polwinitową (Y) (z żyłą ochronną zielono-żółtą).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

YAKYFoy

 • YAKYFoy
Opis YAKYFoy – kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A) o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo) z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

YAKYFoy-żo – 0,6/1kV

 • YAKYFoy-żo – 0,6/1kV
Opis YAKYFoy-żo – 0,6/1kV – kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A) o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo) z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y) (z żyłą ochronną zielono-żółtą).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

yAKYFpY

 • yAKYFpY
Opis yAKYFpY – kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A) o izolacji polwinitowej (Y) i wytłoczonej powłoce wypełniającej (y) opancerzony drutami stalowymi płaskimi (Fp) z wytłoczoną na pancerz zewnętrzną powłoką polwinitową (Y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

yAKYFpY-żo 0,6/1kV

 • yAKYFpY-żo 0,6/1kV
Opis yAKYFpY-żo 0,6/1kV – kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A) o izolacji polwinitowej (Y) i wytłoczonej powłoce wypełniającej (y) opancerzony drutami stalowymi płaskimi (Fp) z wytłoczoną na pancerz zewnętrzną powłoką polwinitową (Y) (z żyłą ochronną zielono-żółtą).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

YAKYFpy

 • YAKYFpy
Opis YAKYFpy – kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A) o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) opancerzony drutami stalowymi płaskimi (Fp) z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

YAKYFpy-żo 0,6/1kV

 • YAKYFpy-żo 0,6/1kV
Opis YAKYFpy-żo 0,6/1kV – kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A) o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) opancerzony drutami stalowymi płaskimi (Fp) z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y) (z żyłą ochronną zielono-żółtą).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

yAKYFtlY

 • yAKYFtlY
Opis yAKYFtlY – kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A) o izolacji polwinitowej (Y) i wytłoczonej wypełniającej (y) opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl) z wytłoczoną na pancerz zewnętrzną powłoką polwinitową (Y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

yAKYFtlY-żo 0,6/1kV

 • yAKYFtlY-żo 0,6/1kV
Opis yAKYFtlY-żo 0,6/1kV – kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A) o izolacji polwinitowej (Y) i wytłoczonej wypełniającej (y) opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl) z wytłoczoną na pancerz zewnętrzną powłoką polwinitową (Y) (z żyłą ochronną zielono-żółtą).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

YAKYFtly

 • YAKYFtly
Opis YAKYFtly – kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A) o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl) z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

YAKYFtly-żo1) 0,6/1kV

 • YAKYFtly-żo1) 0,6/1kV
Opis YAKYFtly-żo1) 0,6/1kV – kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A) o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl) z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y) (z żyłą ochronną zielono-żółtą).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

AsXSn 0,6/1kV

 • AsXSn 0,6/1kV
Opis AsXSn – przewód elektroenergetyczny samonośny (s) o żyłach aluminiowych (A) i izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) odporny na rozprzestrzenianie płomienia (n).
Zastosowanie Linie elektroenergetyczne prowadzone po fasadach budynków i na słupach.

AsXS+AAXS

 • AsXS+AAXS
Opis AsXS + AAXS – przewód elektroenergetyczny samonośny (s) o żyłach aluminiowych (A) o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) z neutralną żyłą nośną ze stopu aluminium (AA) o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS).
Zastosowanie Do budowy i modernizacji linii napowietrznych 0,6/1kV na terenie zabudowanym, zadrzewionym lub zalesionym oraz jako przyłącza dla odbiorców z rejonów wiejskich i miejskich. Przewody AsXS + AAXS przeznaczone są do budowy naziemnych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia i jako przyłącza.

AsXSn+AAXSn – 0,6/1kV

 • AsXSn+AAXSn – 0,6/1kV
Opis AsXSn+AAXSn – 0,6/1kV – przewód elektroenergetyczny samonośny (s) o żyłach aluminiowych (A) o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) z neutralną żyłą nośną ze stopu aluminium (AA) o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) (izolacja z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie płomienia (n)).
Zastosowanie Do budowy i modernizacji linii napowietrznych 0,6/1kV na terenie zabudowanym, zadrzewionym lub zalesionym oraz jako przyłącza dla odbiorców z rejonów wiejskich i miejskich. Przewody AsXSn + AAXSn przeznaczone są do budowy naziemnych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia i jako przyłącza.

YKY 3,6/6kV

 • YKY 3,6/6kV
Opis YKY – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłą miedzianą o izolacji polwinitowej (Y) z żyłą powrotną nałożoną na izolację i o powłoce polwinitowej (Y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi

YKYy 3,6/6kV

 • YKYy 3,6/6kV
Opis YKYy – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłą miedzianą o izolacji polwinitowej (Y) z żyłą powrotną miedzianą, nałożoną na izolację o powłoce polwinitowej (Y) z wytłoczoną polwinitową osłoną ochronną (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi.

YKY 3,6/6kV

 • YKY 3,6/6kV
Opis YKY – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji polwinitowej (Y) z żyłą powrotną nałożoną na powłokę wypełniającą i o powłoce polwinitowej (Y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi.

YKYy 3,6/6kV

 • YKYy 3,6/6kV
Opis YKYy – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłą miedzianą o izolacji polwinitowej (Y) z żyłą powrotną miedzianą, nałożoną na izolację o powłoce polwinitowej (Y) z wytłoczoną polwinitową osłoną ochronną (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi.

YKYFtly 3,6/6kV

 • YKYFtly 3,6/6kV
Opis YKYFtly – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji polwinitowej (Y) z żyłą powrotną miedzianą nałożoną na powłokę wypełniającą o powłoce polwinitowej (Y), opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl) z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

yKYFoY

 • yKYFoY
Opis YKYFoY – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji polwinitowej (Y) i wytłoczonej powłoce wypełniającej (y), opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo) lub drutami stalowymi płaskimi (Fp) z wytłoczoną na pancerz zewnętrzną powłoką polwinitową (Y) – w tym wypadku pancerz pełni rolę żyły powrotnej.
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających

yKYFpY 3,6/6kV

 • yKYFpY 3,6/6kV
Opis yKYFpY 3,6/6kV – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji polwinitowej (Y) i wytłoczonej powłoce wypełniającej (y), opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo) lub drutami stalowymi płaskimi (Fp) z wytłoczoną na pancerz zewnętrzną powłoką polwinitową (Y) – w tym wypadku pancerz pełni rolę żyły powrotnej.
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających

YKYFoy

 • YKYFoy
Opis YKYFoy – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y), opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo) lub drutami stalowymi płaskimi (Fp) z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y) – w tym wypadku pancerz pełni rolę żyły powrotnej.
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

YKYFpy 3,6/6kV

 • YKYFpy 3,6/6kV
Opis YKYFpy – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y), opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo) lub drutami stalowymi płaskimi (Fp) z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y) – w tym wypadku pancerz pełni rolę żyły powrotnej.
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

YKY 6/6kV

 • YKY 6/6kV
Opis YKY – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji polwinitowej (Y) o żyle powrotnej miedzianej nałożonej na izolację rdzeniową i o powłoce polwinitowej (Y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi.

YKYy 6/6kV

 • YKYy 6/6kV
Opis YKYy – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji polwinitowej (Y) z żyłą powrotną miedzianą nałożoną na izolację rdzeniową o powłoce polwinitowej (Y), z wytłoczoną osłoną ochronną (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi.

YKYFtly 6/6kV

 • YKYFtly 6/6kV
Opis YKYFtly – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji polwinitowej (Y), z żyłą powrotną miedzianą, nałożoną na izolację rdzeniową o powłoce polwinitowej (Y), opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl) z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

YKYFoy 6/6kV

 • YKYFoy 6/6kV
Opis YKYFoy – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji polwinitowej (Y) z żyłą powrotną miedzianą nałożoną na izolację rdzeniową, o powłoce polwinitowej (Y), opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo), z wytłoczoną na pancerz osłoną ochronną (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

YKYFpy 6/6kV

 • YKYFpy 6/6kV
Opis YKYFpy – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi, o izolacji polwinitowej (Y), z żyłą powrotną miedzianą nałożoną na izolację rdzeniową, o powłoce polwinitowej (Y), opancerzony drutami stalowymi płaskimi (Fp), z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

YAKY 3,6/6kV

 • YAKY 3,6/6kV
Opis YAKY– kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi (A) o izolacji polwinitowej (Y) z żyłą powrotną miedzianą nałożoną na izolację i o powłoce polwinitowej (Y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi.

YAKYy 3,6/6kV

 • YAKYy 3,6/6kV
Opis YAKYy – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłą aluminiową (A), o izolacji polwinitowej (Y) z żyłą powrotną miedzianą, nałożoną na izolację, o powłoce polwinitowej (Y) z wytłoczoną polwinitową osłoną ochronną (y)
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi.

YAKY 3,6/6kV

 • YAKY 3,6/6kV
Opis YAKY – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi (A), o izolacji polwinitowej (Y), z żyłą powrotną miedzianą nałożoną na powłokę wypełniającą oraz z powłoką polwinitową (Y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi.

YAKYy 3,6/6kV

 • YAKYy 3,6/6kV
Opis YAKYy – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi (A), o izolacji polwinitowej (Y), z żyłą powrotną miedzianą nałożoną na powłokę wypełniającą i o powłoce polwinitowej (Y), z wytłoczoną polwinitową osłoną ochronną (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi.

YAKYFtly 3,6/6kV

 • YAKYFtly 3,6/6kV
Opis YAKYFtly – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi (A), o izolacji polwinitowej (Y), z żyłą powrotną miedzianą nałożoną na powłokę wypełniającą, o powłoce polwinitowej (Y), opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl), z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

yAKYFoY

 • yAKYFoY
Opis yAKYFoY – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi (A), o izolacji polwinitowej (Y) i wytłoczonej powłoce wypełniającej (y), opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo) lub drutami stalowymi płaskimi (Fp), z wytłoczoną na pancerz zewnętrzną powłoką polwinitową (Y) – w tym wypadku pancerz pełni rolę żyły powrotnej.
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

yAKYFpY 3,6/6kV

 • yAKYFpY 3,6/6kV
Opis yAKYFpY – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi (A), o izolacji polwinitowej (Y) i wytłoczonej powłoce wypełniającej (y), opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo) lub drutami stalowymi płaskimi (Fp), z wytłoczoną na pancerz zewnętrzną powłoką polwinitową (Y) – w tym wypadku pancerz pełni rolę żyły powrotnej.
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

YAKYFoy

 • YAKYFoy
Opis YAKYFoy – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi (A), o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y), opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo) lub drutami stalowymi płaskimi (Fp), z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y) – w tym wypadku pancerz pełni rolę żyły powrotnej.
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

YAKYFpy 3,6/6kV

 • YAKYFpy 3,6/6kV
Opis YAKYFpy – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi (A), o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y), opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo) lub drutami stalowymi płaskimi (Fp), z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y) – w tym wypadku pancerz pełni rolę żyły powrotnej.
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

YAKY 6/6kV

 • YAKY 6/6kV
Opis YAKY – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi (A), o izolacji polwinitowej (Y) z żyłą powrotną miedzianą nałożoną na izolację rdzeniową i o powłoce polwinitowej (Y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi

YAKYy 6/6kV

 • YAKYy 6/6kV
Opis YAKYy – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi (A), o izolacji polwinitowej (Y), z żyłą powrotną miedzianą nałożoną na izolację rdzeniową i o powłoce polwinitowej (Y) z wytłoczoną polwinitową osłoną ochronną (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi

YAKYFtly 6/6kV

 • YAKYFtly 6/6kV
Opis YAKYFtly – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi (A), o izolacji polwinitowej (Y), z żyłą powrotną miedzianą nałożoną na izolację rdzeniową, o powłoce polwinitowej (Y), opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl) z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

YAKYFoy 6/6kV

 • YAKYFoy 6/6kV
Opis YAKYFoy – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi (A), o izolacji polwinitowej (Y) z żyłą powrotną miedzianą nałożoną na izolację rdzeniową, o powłoce polwinitowej (Y), opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo), z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

YAKYFpy 6/6kV

 • YAKYFpy 6/6kV
Opis YAKYFpy – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi (A), o izolacji polwinitowej (Y) z żyłą powrotną miedzianą nałożoną na izolację rdzeniową, o powłoce polwinitowej (Y), opancerzony drutami stalowymi płaskimi (Fp), z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

YHKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV

 • YHKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV
Opis YHKXS – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłą miedzianą, o polu promieniowym (H), o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) i powłoce z polwinitu (Y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym nie przekraczającym Uo/U (Um) = 3,6/6 (7,2)kV; 6/10 (12)kV; 8,7/15 (17,5)kV; 12/20 (24)kV; 18/30 (36)kV.

YHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV

 • YHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV
Opis YHAKXS – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłą aluminiową (Al), o polu promieniowym (H), o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) i powłoce z polwinitu (Y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym nie przekraczającym Uo/U (Um)=3,6/6 (7,2)kV; 6/10 (12)kV; 8,7/15 (17,5)kV; 12/20 (24)kV; 18/30 (36)kV.

XHKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV

 • XHKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV
Opis XHKXS – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłą miedzianą, o polu promieniowym (H), o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS), o powłoce z polietylenu termoplastycznego (X).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym nie przekraczającym Uo/U (Um)=3,6/6 (7,2)kV; 6/10 (12)kV; 8,7/15 (17,5)kV; 12/20 (24)kV; 18/30 (36)kV.

XHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV

 • XHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV
Opis XHAKXS – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłą aluminiową (Al), o polu promieniowym (H), o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS), o powłoce z polietylenu termoplastycznego (X).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym nie przekraczającym Uo/U (Um)=3,6/6 (7,2)kV; 6/10 (12)kV; 8,7/15 (17,5)kV; 12/20 (24)kV; 18/30 (36)kV.

XUHKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV

 • XUHKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV
Opis XUHKXS – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłą miedzianą, o polu promieniowym (H), o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) uszczelniony wzdłużnie (U) o powłoce z polietylenu termoplastycznego (X).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym nie przekraczającym Uo/U (Um)=3,6/6 (7,2)kV; 6/10 (12)kV; 8,7/15 (17,5)kV; 12/20 (24)kV; 18/30 (36)kV.

XUHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV

 • XUHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV
Opis XUHAKXS – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłą aluminiową (A), o polu promieniowym (H), o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) uszczelniony wzdłużnie (U) o powłoce z polietylenu termoplastycznego (X).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym nie przekraczającym Uo/U (Um)=3,6/6 (7,2)kV; 6/10 (12)kV; 8,7/15 (17,5)kV; 12/20 (24)kV; 18/30 (36)kV.

XRUHKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV

 • XRUHKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV
Opis XRUHKXS – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłą miedzianą, o polu promieniowym (H), o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) uszczelniony wzdłużnie (U) i promieniowo (R) o powłoce z polietylenu termoplastycznego (X).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym nie przekraczającym Uo/U (Um)=3,6/6 (7,2)kV; 6/10 (12)kV; 8,7/15 (17,5)kV; 12/20 (24)kV; 18/30 (36)kV

XRUHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV

 • XRUHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV
Opis XRUHAKXS – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłą aluminiową (Al), o polu promieniowym (H), o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) uszczelniony wzdłużnie (U) i promieniowo (R) o powłoce z polietylenu termoplastycznego (X).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym nie przekraczającym Uo/U (Um)=3,6/6 (7,2)kV; 6/10 (12)kV; 8,7/15 (17,5)kV; 12/20 (24)kV; 18/30 (36)kV.

XraUHAKXS+Fe 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV

 • XraUHAKXS+Fe 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
Opis XRaUHAKXS+Fe – kabel (K) elektroenergetyczny o polu promieniowym (H), o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS), uszczelniony wzdłużnie (U) i promieniowo z taśmą aluminiową spełniającą rolę żyły powrotnej (Ra), o powłoce polietylenowej. XRaUHAKXS+Fe – trzy kable jednożyłowe typu XRaUHAKXS skręcone wokół stalowego elementu nośnego.
Zastosowanie Brak informacji

Kny 3,6/6kV i 6/10kV

 • Kny 3,6/6kV i 6/10kV
Opis Kny – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej z osłoną ochronną polwinitową (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przy znacznych różnicach poziomów.

Akny 3,6/6kV i 6/10kV

 • Akny 3,6/6kV i 6/10kV
Opis AKny – kabel (AK) elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej z osłoną ochronną polwinitową (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przy znacznych różnicach poziomów.

KnFt 3,6/6kV i 6/10kV

 • KnFt 3,6/6kV i 6/10kV
Opis KnFt – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony taśmami stalowymi (Ft).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych, przy znacznych różnicach poziomów.

AknFt 3,6/6kV i 6/10kV

 • AknFt 3,6/6kV i 6/10kV
Opis AKnFt – kabel (AK) elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony taśmami stalowymi (Ft).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych, przy znacznych różnicach poziomów.

KnFtA 3,6/6kV i 6/10kV

 • KnFtA 3,6/6kV i 6/10kV
Opis KnFtA – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony taśmami stalowymi (Ft) z osłoną włóknistą (A).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone bezpośrednio w ziemi, przy znacznych różnicach poziomów.

AknFtA 3,6/6kV i 6/10kV

 • AknFtA 3,6/6kV i 6/10kV
Opis AKnFtA – kabel (AK) elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony taśmami stalowymi (Ft) z osłoną włóknistą (A).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone bezpośrednio w ziemi, przy znacznych różnicach poziomów.

KnFty 3,6/6kV i 6/10kV

 • KnFty 3,6/6kV i 6/10kV
Opis KnFty – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony taśmami stalowymi (Ft) z osłoną ochronną polwinitową (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w ziemi oraz w kanałach kablowych, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, przy znacznych różnicach poziomów.

AknFty 3,6/6kV i 6/10kV

 • AknFty 3,6/6kV i 6/10kV
Opis AKnFty – kabel (AK) elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony taśmami stalowymi (Ft) z osłoną ochronną polwinitową (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w ziemi oraz w kanałach kablowych, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, przy znacznych różnicach poziomów.

KnFp 3,6/6kV i 6/10kV

 • KnFp 3,6/6kV i 6/10kV
Opis KnFp – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzonej drutami stalowymi płaskimi (Fp).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone wewnątrz pomieszczeń, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających i dużych różnic Poziomów.

AknFp 3,6/6kV i 6/10kV

 • AknFp 3,6/6kV i 6/10kV
Opis AKnFp – kabel (AK) elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzonej drutami stalowymi płaskimi (Fp).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone wewnątrz pomieszczeń, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających i dużych różnic Poziomów.

KnFpA 3,6/6kV i 6/10kV

 • KnFpA 3,6/6kV i 6/10kV
Opis KnFpA – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony drutami stalowymi płaskimi (Fp) z osłoną włóknistą (A).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone na zewnątrz pomieszczeń oraz układane w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających i dużych różnic poziomów.

AknFpA 3,6/6kV i 6/10kV

 • AknFpA 3,6/6kV i 6/10kV
Opis AKnFpA – kabel (AK) elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony drutami stalowymi płaskimi (Fp) z osłoną włóknistą (A).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone na zewnątrz pomieszczeń oraz układane w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających i dużych różnic poziomów.

KnFpy 3,6/6kV i 6/10kV

 • KnFpy 3,6/6kV i 6/10kV
Opis KnFpy – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony drutami stalowymi płaskimi (Fp) z osłoną ochronną polwinitową (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających i dużych różnic poziomów.

AknFpy 3,6/6kV i 6/10kV

 • AknFpy 3,6/6kV i 6/10kV
Opis AKnFpy – kabel (AK) elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony drutami stalowymi płaskimi (Fp) z osłoną ochronną polwinitową (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających i dużych różnic poziomów.

Hkny 8,7/15kV do 23/40kV

 • Hkny 8,7/15kV do 23/40kV
Opis HKny – kabel (HK) elektroenergetyczny o polu elektrycznym promieniowym z żyłami miedzianymi, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej z osłoną ochronną polwinitową (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych, w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne i przy dużych różnicach poziomów.

HAKny 8,7/15kV do 23/40kV

 • HAKny 8,7/15kV do 23/40kV
Opis HAKny – kabel (HAK) elektroenergetyczny o polu elektrycznym promieniowym z żyłami aluminiowymi, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej z osłoną ochronną polwinitową (y).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych, w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne i przy dużych różnicach poziomów.

HknFtA

Opis HKnFtA – kabel (HK) elektroenergetyczny o polu elektrycznym promieniowym z żyłami miedzianymi, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony taśmami stalowymi (Ft) z osłoną włóknistą (A).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone bezpośrednio w ziemi, przy znacznych różnicach poziomów.

HAKnFtA – 8,7/15kV do 18/30kV

Opis HAKnFtA – kabel (HAK) elektroenergetyczny o polu elektrycznym promieniowym z żyłami aluminiowymi, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony taśmami stalowymi (Ft) z osłoną włóknistą (A).
Zastosowanie Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone bezpośrednio w ziemi, przy znacznych różnicach poziomów.

HknFty

 • HknFty
Opis HKnFty – kabel (HK) elektroenergetyczny o polu elektrycznym promieniowym z żyłami miedzianymi, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony taśmami stalowymi (Ft) z osłoną ochronną polwinitowaną (y).
Zastosowanie Na bębnach. W technicznie uzasadnionych przypadkach bębny mogą być obite deskami.

HAKnFty – 8,7/15kV do 18/30kV

 • HAKnFty – 8,7/15kV do 18/30kV
Opis HAKnFty – kabel (HAK) elektroenergetyczny o polu elektrycznym promieniowym z żyłami aluminiowymi, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony taśmami stalowymi (Ft) z osłoną ochronną polwinitową (y).
Zastosowanie Na bębnach. W technicznie uzasadnionych przypadkach bębny mogą być obite deskami.

HknFpA 8,7/15kV do 18/30kV

 • HknFpA 8,7/15kV do 18/30kV
Opis HKnFpA – kabel (HK) elektroenergetyczny o polu elektrycznym promieniowym z żyłami miedzianymi, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony drutami stalowymi płaskimi (Fp) z osłoną włóknistą (A).
Zastosowanie Na bębnach. W technicznie uzasadnionych przypadkach bębny mogą być obite deskami.

HAKnFpA 8,7/15kV do 18/30kV

 • HAKnFpA 8,7/15kV do 18/30kV
Opis HAKnFpA – kabel (HAK) elektroenergetyczny o polu elektrycznym promieniowym z żyłami aluminiowymi, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony drutami stalowymi płaskimi (Fp) z osłoną włóknistą (A).
Zastosowanie Na bębnach. W technicznie uzasadnionych przypadkach bębny mogą być obite deskami.

HknFpy 8,7/15kV do 18/30kV

 • HknFpy 8,7/15kV do 18/30kV
Opis HKnFpy – kabel (HK) elektroenergetyczny o polu elektrycznym promieniowym z żyłami miedzianymi, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony drutami stalowymi płaskimi (Fp) z osłoną ochronną polwinitowaną (y).
Zastosowanie Na bębnach. W technicznie uzasadnionych przypadkach bębny mógł być obite deskami.

HAKnFpy 8,7/15kV do 18/30kV

 • HAKnFpy 8,7/15kV do 18/30kV
Opis HAKnFpy – kabel (HAK) elektroenergetyczny o polu elektrycznym promieniowym z żyłami aluminiowymi, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony drutami stalowymi płaskimi (Fp) z osłoną ochronną polwinitową (y).
Zastosowanie Na bębnach. W technicznie uzasadnionych przypadkach bębny mógł być obite deskami.

Zaznacz interesujące Cię produkty i następnie:

Projekt i wykonanie: Profesjonalne strony internetowe